60 หัวข้อหลักสูตร

สื่อสารอย่างสันติ

Button

for Life People & Nature

Carefor.org

บ้านใส่ใจ

Carefor.org

Peace Center

จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

(Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

Abstract shape background

60 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะ

สื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonvilent Communication) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร

Group Of Old People Exercising

วิธีการเรียนรู้ & ฝึกปฏิบัติจากเรื่องจริงของผู้เรียน

Abstract watercolor brushstroke element
Information Icon
หล กค ด
การค นพบ
การนำไปใช
ฝ กปฏ บ ต
Organic Abstract Shape Vector
Abstract Shape
Abstract Shape
Organic Abstract Shape Vector

Reflective Pedagogy Paradigm (RPP)

St. Ignatius of Loyola

within Experiential Learning

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning

นริศ มณีขาว บ้านใส่ใจ carefor.org

บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 29 มกราคม 2023 เวลา 18:00-21:00 น.

Button

Move on Your Coaching 29 Jan 2023

ฝึกทักษะให้คำปรึกษา/โค้ช

เรื่องความไม่เข้าใจใครบางคนในครอบครัว?

ด้วยสื่อสารอย่างสันติสำหรับการให้คำปรึกษา/โค้ช


วันอาทิตย์ 29 มกราคม 2023 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

Love Peace & Joy Practice Group สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ ครั้งที่ 67


ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึก Practice Group

ท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพ อบอุ่น & จริงใจ


1)หลักคิด : การให้คำปรึกษา/โค้ชเรื่องความไม่เข้าใจกันในครอบครัว

2)ฝึกตนให้พร้อมโค้ชเรื่องความไม่เข้าใจกันในครอบครัว

3)ฝึกสื่อสารเพื่อเยียวยา & เติบโต

4)ฝึกทักษะการโค้ชแบบสื่อสารสันติ

5)ฝึกประเมิน & ดูแลตนหลังการโค้ช

6)ฝึกการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ & สไตล์ของตนเอง


นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 43 ปี 300 องค์กร

ครู TRE® Global Certified Tension & Trauma Release Exercises

กระบวนกรสื่อสารอย่างสันติ CNVC Certification Candidate : CNVC Center

ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ

อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษา/โค้ช

ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี & ปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษานานกว่า 36 ปี


ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

พิเศษท่านที่สมัครวันนี้ ลงทุนเรียนเพียง 490 บาท จากค่าเรียนจริง 1,490 บาท

ปิดรับสมัครเมื่อครบ 10 ท่าน (นักบวชทำงานชุมชน เยาวชน & สังคมขอรับทุนเข้าร่วมได้)

รายได้สนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ (ติดขัดทุนทรัพย์ติดต่อได้)

บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 22 มกราคม 2023 เวลา 18:00-21:00 น.

Button

Move on Your Work 22 Jan 2023

รู้สึกยากในการทำงานกับใครบางคน

อยากทำงานอย่างราบรื่น ทำไงดี?

ด้วยสื่อสารอย่างสันติสำหรับการทำงาน


วันอาทิตย์ 22 มกราคม 2023 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online


Love Peace & Joy Practice Group สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ ครั้งที่ 66


ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึก Practice Group

ท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพ อบอุ่น & จริงใจ


1)หลักคิด : การรับมือกับความรู้สึกยากในการทำงานกับใครบางคน

2)ฝึกรับมือเมื่อรู้สึกยากกับอีกฝ่าย

3)ฝึกเคลียร์ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้น

4)ฝึกเข้าใจอีกฝ่าย & หาวิธี Win-Win

5)ฝึกสื่อสารเพื่อสบายใจทั้งสองฝ่าย

6)ฝึกการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ & สไตล์ของตนเอง


นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 43 ปี 300 องค์กร

ครู TRE® Global Certified Tension & Trauma Release Exercises

กระบวนกรสื่อสารอย่างสันติ CNVC Certification Candidate : CNVC Center

ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ

อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษา/โค้ช

ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี & ปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษานานกว่า 36 ปี


ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org


พิเศษท่านที่สมัครวันนี้ ลงทุนเรียนเพียง 490 บาท จากค่าเรียนจริง 1,490 บาท

ปิดรับสมัครเมื่อครบ 10 ท่าน (นักบวชทำงานชุมชน เยาวชน & สังคมขอรับทุนเข้าร่วมได้)

รายได้สนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ (ติดขัดทุนทรัพย์ติดต่อได้)

บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 15 มกราคม 2023 เวลา 18:00-21:00 น.

Button

Move on Your Love 15 Jan 2023

รักพังแล้ว...ซ่อมได้ไหม.. ยังไงดี?

รักไม่พัง...ดูแลก่อนพัง...ได้ยังไง?

ยังไม่มีรัก...ทำไงได้บ้าง?

ด้วยสื่อสารอย่างสันติสำหรับความรัก


วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2023 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online


Love Peace & Joy Practice Group สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ ครั้งที่ 65


ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึก Practice Group

ท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพ อบอุ่น & จริงใจ


1)หลักคิด : ความรักพัง การดูแลความรัก ค้นพบความรัก

2)ฝึกรับมือความรักที่ไม่สมหวัง

3)ฝึกเพิ่มความมั่นคงในความรัก

4)ฝึกให้และรับความรักอย่างจริงใจ

5)ฝึกสื่อสารเพื่อเชื่อมสัมพันธ์รัก

6)ฝึกการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ & สไตล์ของตนเอง


นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 43 ปี 300 องค์กร

ครู TRE® Global Certified Tension & Trauma Release Exercises

กระบวนกรสื่อสารอย่างสันติ CNVC Certification Candidate : CNVC Center

ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ

อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษา/โค้ช

ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี & ปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษานานกว่า 36 ปี


ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org


พิเศษท่านที่สมัครวันนี้ ลงทุนเรียนเพียง 490 บาท จากค่าเรียนจริง 1,490 บาท

ปิดรับสมัครเมื่อครบ 10 ท่าน (นักบวชทำงานชุมชน เยาวชน & สังคมขอรับทุนเข้าร่วมได้)

รายได้สนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ (ติดขัดทุนทรัพย์ติดต่อได้)

บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 8 มกราคม 2023 เวลา 18:00-21:00 น.

Button

Move on Your Family 8 Jan 2023

ไม่เข้าใจใครบางคนในครอบครัว ทำไงดี?

เข้าใจกันวันนี้ แทนเสียใจในภายหลัง

ด้วยสื่อสารอย่างสันติสำหรับครอบครัว


วันอาทิตย์ 8 มกราคม 2023 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online


Love Peace & Joy Practice Group

สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ ครั้งที่ 64


ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึก Practice Group

ท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพ อบอุ่น & จริงใจ


1)หลักคิด : ความไม่เข้าใจกันในครอบครัวและการสร้างความเข้าใจ

2)ฝึกเข้าถึงหัวใจของความไม่เข้าใจกัน

3)ฝึกให้ความเข้าใจคนในครอบครัว

4)ฝึกสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

5)ฝึกเพิ่มพลังแห่งความรัก & เข้าใจ

6)ฝึกการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ & สไตล์ของตนเอง


นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 43 ปี 300 องค์กร

ครู TRE® Global Certified Tension & Trauma Release Exercises

กระบวนกรสื่อสารอย่างสันติ CNVC Certification Candidate : CNVC Center

ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ

อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษา/โค้ช

ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี & ปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษานานกว่า 36 ปี


ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org


พิเศษท่านที่สมัครวันนี้ ลงทุนเรียนเพียง 490 บาท จากค่าเรียนจริง 1,490 บาท

ปิดรับสมัครเมื่อครบ 10 ท่าน (นักบวชทำงานชุมชน เยาวชน & สังคมขอรับทุนเข้าร่วมได้)

รายได้สนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ (ติดขัดทุนทรัพย์ติดต่อได้)

บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2022 เวลา 18:00-21:00 น.

Button

ทำไมต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ "ค้นพบพลังเพื่อส่วนรวมในตัวคุณ"

เพิ่มพลังชีวิต งาน ความรักให้วิเศษมากยิ่งขึ้น?

Discovery Your Social Values Based on Social Psychology : Theory of Human Value - Shalom H. Schwartz & NVC : Nonviolent Communication สื่อสารอย่างสันติ - Marshall Rosenberg


อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2022 เวลา 18:00-21:00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org


ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ ท่ามกลางมิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


1) หลักคิด & ฝึกค้นพบความหมายชีวิต เพิ่มพลังชีวิต งาน ความรักให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

2) ฝึกสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

3) ฝึกทำประโยชน์ช่วยคนอื่น มีส่วนร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข - สันติ

4) ฝึกเพิ่มความรัก & กรุณา ความรักที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่

5) ฝึก & ค้นพบแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเอง?

6) ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาการพัฒนาตนเอง & ความสัมพันธ์

7) ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตตามสไตล์ เพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ ที่บ้าน ที่ทำงาน

อาจารย์ Ramida J. Crone จากประเทศสวีเดน วิทยากร & โค้ชนานกว่า 10 ปี

 • Certified Enneagram จาก The Madanes School of Enneagram, Sweden
 • Relationship Coach จาก Swedish Government for Parenting, Sweden
 • Values Coach จาก Discover Your Values By Shalom H. Schwarl, Sweden
 • Emotional Intelligence Coach จาก Alison Empower Yourself, Sweden

อาจารย์ นริศ มณีขาว วิทยากร & ผู้ให้คำปรึกษานาน 43 ปี ให้กับ 300 องค์กร

 • Certified Tension & Trauma Release Exercises จาก TRE® Global
 • CNVC Certification Candidate จาก Center for Nonviolent Communication
 • ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ
 • ครูนพลักษณ์ (Enneagram) นาน 30 ปีให้มหาวิทยาลัยกว่า 30 สถาบัน

บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2022 เวลา 18:00-21:00 น.

Button

"ค้นพบพลัง & คุณค่าในตัวคุณ"

ทำไมต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ เพิ่มพลังชีวิต งาน ความรักให้วิเศษมากยิ่งขึ้น?

Discovery Your Personal Values Based on Social Psychology : Theory of Human Value - Shalom H. Schwartz & NVC : Nonviolent Communication สื่อสารอย่างสันติ - Marshall Rosenberg


อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2022 เวลา 18:00-21:00 น. Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org


ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ ท่ามกลางมิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


1) หลักคิด & ฝึกค้นพบคุณค่าในตัวคุณ เพิ่มพลังชีวิต งาน ความรักให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

2) ฝึกนำตนเอง ค้นพบเป้าหมายชีวิต เชื่อมพลังแห่งคุณค่ากับชีวิต

3) ฝึกเพิ่มความสุข & ความสำเร็จอย่างมีพลังและชัดเจน ปฏิบัติได้จริง

4) ฝึก & ค้นพบแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเอง?

5) ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาการพัฒนาตนเอง & ความสัมพันธ์

6) ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตตามสไตล์ เพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ ที่บ้าน ที่ทำงาน

อาจารย์ Ramida J. Crone จากประเทศสวีเดน วิทยากร & โค้ชนานกว่า 10 ปี

 • Certified Enneagram จาก The Madanes School of Enneagram, Sweden
 • Relationship Coach จาก Swedish Government for Parenting, Sweden
 • Values Coach จาก Discover Your Values By Shalom H. Schwarl, Sweden
 • Emotional Intelligence Coach จาก Alison Empower Yourself, Sweden

อาจารย์ นริศ มณีขาว วิทยากร & ผู้ให้คำปรึกษานาน 43 ปี ให้กับ 300 องค์กร

 • Certified Tension & Trauma Release Exercises จาก TRE® Global
 • CNVC Certification Candidate จาก Center for Nonviolent Communication
 • ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ
 • ครูนพลักษณ์ (Enneagram) นาน 30 ปีให้มหาวิทยาลัยกว่า 30 สถาบัน

บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

เวลา 18:00-21:00 น.

ชีวิต & ความสัมพันธ์ออกแบบได้??? ออกแบบชีวิต & ความสัมพันธ์ให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

ด้วยศิลปะ ดนตรี & การเคลื่อนไหวร่างกาย

(Design Your Life & Relationship More Wonderful)


ฝึกด้วยความสนุกตามสไตล์สื่อสารอย่างสันติ NVC และศิลปะ ดนตรี เคลื่อนไหวร่างกายแบบ InterPlay Body Movement อย่างไรช่วยพัฒนากาย-ใจ-ความสัมพันธ์


ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ ท่ามกลางมิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


1) ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตตามสไตล์ เพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ ที่บ้าน ที่ทำงาน


2) หลักคิด & ฝึกศิลปะ ดนตรี เคลื่อนไหวร่างกายที่ช่วยออกแบบชีวิต ความสัมพันธ์ให้วิเศษยิ่งขึ้น


3) ฝึก & ค้นพบแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเอง?


4) ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาการพัฒนาตนเอง & ความสัมพันธ์

วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org


Empathy Sunday Practice Group ครั้งที่ 61 สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันตินำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 43 ปี 300 องค์กร ครู TRE® Global Certified Tension & Trauma Release Exercises กระบวนกรสื่อสารอย่างสันติ CNVC Certification Candidate : NVC Center for Nonviolent Communication, ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ

ครูดนตรี Certification Board for Music Therapists (CBMT) InterPlay® Facilitator : InterPlay & Body Wisdom Center

เสาร์-อาทิตย์ 26-27 พฤศจิกายน 2022

เวลา 13:00-16:00 และ 18:00-21:00

Button

รู้หมด แต่อดไม่ได้ ทำไงดี?

อยากทำ-แต่ไม่ทำ? ไม่อยาก-แต่ทำ?

ค้นพบตัวตน & เติบโตด้วยนพลักษณ์ & สื่อสารอย่างสันติ


Go beyond your life with Enneagram & NVC

เสาร์-อาทิตย์ 26-27 พฤศจิกายน 2022

เวลา 13:00-16:00 และ 18:00-21:00


Zoom Online ดูรายละเอียด www.carefor.org

สมัครที่ Line ID: @carefor.org

คุณเป็นอย่างหนึ่งใน 9 ลักษณะนี้บ้างไหม?


1)วิจารณ์ตนเอง-คนอื่นได้ แต่ใครมาวิจารณ์ฉัน รับยากอ่ะ ทำไงดี?

2)ฉันมีแต่ให้ เขาไม่เห็นคุณค่า น้อยใจจัง ทำไงดี?

3)งานสำเร็จ แต่ความสัมพันธ์ไม่เวิร์คทำไงดี?

4)เข้าใจคนอื่น แต่ไม่มีใครเข้าใจฉัน ฉันดีไม่พอ? ทำไงดี?

5)ความรู้มีเยอะ อยากปล่อยของ ไม่กล้าทำ ทำไงดี?

6)กังวล นึกถึงแต่เรื่องร้าย อยากผ่อนคลาย ทำไงดี?

7)หลั่นล้าไปวันๆ ชีวิตไม่ก้าวหน้า ทำไงดี?

8)ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง พูดตรง จริงใจ แต่ไร้เมตตา ทำไงดี?

9)รักสงบสันติ ไม่อยากมีเรื่อง ชิวชิว ดื้อเงียบ ทำไงดี?

เรียนรู้ ค้นพบลักษณะทางบวก & ทางลบประจำตัวและ

การสื่อสารที่ช่วยให้คุณอยู่ร่วมกับคนที่บ้าน ที่ทำงาน ได้ง่ายขึ้น

เข้าใจกันมากขึ้น มีความสุข มีพลัง มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

ด้วยนพลักษณ์ (Enneagram) และสื่อสารอย่างสันติ (based on NVC)

ประโยชน์ & ความคุ้มค่าที่ผู้เข้าร่วมได้รับ ค้นพบตัวตนด้วยนพลักษณ์ & สื่อสารอย่างสันติ

ฝึกปฏิบัติ 80% ทำความเข้าใจหลักการ 20% ของเวลาทั้งหมด


1)เข้าใจหลักคิด การค้นพบตัวตน & เติบโตด้วยนพลักษณ์ & สื่อสารอย่างสันติ

2)ฝึกวิธีค้นพบตัวตนทั้งด้านดี & ด้านมืด ที่มีผลต่อชีวิตตนเองและผู้อื่นทั้งทางบวกและทางลบ

3)ฝึกวิธีดูแลตนเองในยามเครียดจากตัวตนให้คืนสู่ภาวะสมดุล

4)ฝึกวิธีพัฒนาด้านดี & เอาชนะด้านมืดด้วยตนเองและวิธีขอเพื่อนช่วย

5)ฝึกวิธีท้าทายตนเองให้หลุดพ้นจากข้อเสียประจำตัวตนอย่างทรงพลัง

6)ฝึกวิธีเข้าใจและอยู่ร่วมกันกับผู้คนที่มีลักษณะต่างจากตนเอง

7)ฝึกวิธีส่งเสริมชีวิตตนเอง คนที่คุณรัก คนรอบข้างที่เหมือนและแตกต่างจากตัวคุณ

8)ฝึกวิธีสื่อสารกับคนที่มีเหมือนและต่างจากคุณเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความรัก & เข้าใจทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน

9)ฝึกวิธีสื่อสารกับตนเองเพื่อส่งเสริมชีวิตให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น

10)ฝึกวิธีประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตนเองทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และชุมชน

อาจารย์ Ramida J. Crone จากประเทศสวีเดน วิทยากร & โค้ชนานกว่า 10 ปี

 • Certified Enneagram จาก The Madanes School of Enneagram, Sweden
 • Relationship Coach จาก Swedish Government for Parenting, Sweden
 • Values Coach จาก Discover Your Values By Shalom H. Schwarl, Sweden
 • Emotional Intelligence Coach จาก Alison Empower Yourself, Sweden

อาจารย์ นริศ มณีขาว วิทยากร & ผู้ให้คำปรึกษานาน 43 ปี ให้กับ 300 องค์กร

 • Certified Tension & Trauma Release Exercises จาก TRE® Global
 • CNVC Certification Candidate จาก Center for Nonviolent Communication
 • ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ
 • ครูนพลักษณ์ (Enneagram) นาน 30 ปีให้มหาวิทยาลัยกว่า 30 สถาบัน

บ้านใส่ใจ carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2022 เวลา 18:00-21:00

Button

เปลี่ยนสัมพันธ์พัง เป็นสัมพันธ์ปัง!

บ่น ต่อว่า พูดแรง เงียบ ไม่พูด พูดลับหลัง?

ทำไมพูดกันดีๆไม่ได้เหรอ ... ทำไงดี?

Transform Relationship into Love Peace & Joy


วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2022 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

Empathy Sunday Practice Group ครั้งที่ 59

สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ : เปลี่ยนสัมพันธ์พัง เป็นสัมพันธ์ปัง!

ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ

ฝึกปฏิบัติ 80% หลักคิด 20%


1)ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตตามสไตล์เพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ ที่บ้าน ที่ทำงาน


2)หลักคิด & ฝึกปฏิบัติ 4 ทักษะเปลี่ยนสัมพันธ์พังให้เป็นสัมพันธ์ปังด้วยการฟัง &

ให้ความเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยกาย-ใจ-จิตวิญญาณ

เยียวยาความสัมพันธ์เพื่อรักตนเองและคนอื่นได้ง่ายขึ้น


3)หลักคิด & ฝึกปฏิบัติ 3 ทักษะ วิธีฟัง &

ให้ความเข้าอกเข้าใจคนที่สัมพันธ์พังอย่างลึกซึ้ง


4)ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ Relationship Counseling


5)ฝึก & ค้นพบแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเอง?

บ้านใส่ใจ carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2022 เวลา 18:00-21:00

Button

มีแผลใจทำไงดี? จะเคลียร์ก็กลัวเจ็บ จะไม่เคลียร์ก็ยังเจ็บ

เคลียร์แผลใจเพื่อรักตนเอง & คนอื่นได้ง่ายขึ้น?

Transform Trauma : The Path to Love and Healing

based on TRE® Tension & Trauma Release Exercises

and NVC : Nonviolent Communication


วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2022 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

Empathy Sunday Practice Group ครั้งที่ 58

สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ :

เคลียร์แผลใจเพื่อรักตนเอง & คนอื่นได้ง่ายขึ้น?

ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


ฝึกปฏิบัติ 80% หลักคิด 20%


1)ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ที่บ้าน ที่ทำงาน


2)หลักคิด & ฝึกปฏิบัติ 4 ทักษะวิธีเคลียร์แผลใจเยียวยาจิตใจเพื่อรักตนเองและคนอื่นได้ง่ายขึ้น


3)หลักคิด & ฝึกปฏิบัติ 3 ทักษะวิธีดูแลคนที่คุณรักเมื่อเขามีแผลใจ


4)ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาช่วยเคลียร์แผลใจให้ผู้คนที่ต้องการ


5)ฝึก & ค้นพบแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเอง?

เปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดี พบสิ่งดีในทุกสิ่ง...ทำได้ไง?

ด้วยพลังปัญญาในจิตวิญญาณ

Move Your Soul Wisdom & Finding Good in All Things


วันอาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2022 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

"แม้ชีวิตไม่ราบรื่นเสมอมาและเสมอไป

แม้มิตรภาพ ความรักไม่เป็นดั่งที่หวัง

แม้ต้องเผชิญความทุกข์ยากและท้อใจ

ความพยายามทั้งมวลไม่ประสบผล...

นเวลานั้น....

เพียงขยับขับเคลื่อนจิตวิญญาณของคุณ

คุณค้นพบสิ่งดีในทุกสิ่งได้

และลุกขึ้นมาก้าวไปด้วยชีวิตอันมีค่าของคุณ...

ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าได้เสมอ"


ด้วยรัก & รับใช้

นริศ มณีขาว

Move Your Soul Wisdom & Finding Good in All Things

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ : เปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดี พบสิ่งดีในทุกสิ่ง...ทำได้ไง?

ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


ฝึกปฏิบัติ 80% หลักคิด 20%


1)ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ ที่บ้าน ที่ทำงาน


2)หลักคิด & ฝึกปฏิบัติ 4 ทักษะ วิธีเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีด้วยพลังปัญญาในจิตวิญญาณของคุณ?


3)หลักคิด & ฝึกปฏิบัติ 3 ทักษะ วิธีค้นพบสิ่งดีในทุกสิ่งด้วยพลังปัญญาในจิตวิญญาณของคุณ?


4)ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาช่วยผู้คนเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดี


5)ฝึก & ค้นพบแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเอง?

ฝึกขอโทษ & ยกโทษอย่างไรให้ Happy ทั้งสองฝ่าย & ส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้น? ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต เพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ ที่บ้าน ที่ทำงาน


 • ไม่ผิด ไม่ขอโทษ ก็บอกว่าไม่สำนึก?
 • ขอโทษ ก็บอกว่าทำไมไม่คิดก่อนทำ?
 • ยกโทษให้ ก็ทำผิดซ้ำซาก?
 • ยกโทษให้ แต่ใจยังเจ็บปวด?


How to say sorry & forgiving :

New way to make life more wonderful with NVC


วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม 2022 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

คุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหม?


คุณไม่ผิด…

เขาหาว่าคุณผิด แล้วยังไม่สำนึก?

ไม่อยากขอโทษ แต่ถูกกดดันให้ขอโทษ?

พอคุณยอมขอโทษเพราะไม่อยากมีเรื่อง

เขาบอกว่า ทำไมไม่คิดก่อนทำ?

เขาบอกว่า เขายังเจ็บปวดกับสิ่งที่คุณทำ?


คุณผิด…

อยากขอโทษแต่พูดไม่เป็น ทำอย่างไรดี?

พอคุณขอโทษ ก็ถูกซ้ำเติมว่าไม่จริงใจ ไม่สำนึก

คุณขอโทษอย่างจริงใจ แต่เขาไม่ยกโทษให้คุณ?


เขาผิด…

เขาขอโทษ แต่ทำเหมือนเดิม ทำผิดซ้ำซาก?

คุณเจ็บปวดมาก จะยกโทษให้เขาได้อย่างไร?

เมื่อเขามาขอโทษคุณ คุณจะพูดอย่างไรดี?

เขา(คิดว่าเขา)ไม่ผิด…

แต่คุณคิดว่าเขาผิด แล้วยังไม่สำนึกอีก?

คุณอยากให้เขาสำนึกผิด ขอโทษ & ไม่ทำอีก?

คุณยังเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำกับคุณ?

คุณอยากตัดสัมพันธ์กับเขา แต่ยังทำใจไม่ได้?


ไม่มีใครผิด…

แต่คุณหรือเขา หรือทั้งสองฝ่ายมีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์?


แล้วเราจะ…

ขอโทษ & ยกโทษอย่างไรให้ Happy &

ส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่าย?


How to say sorry & forgiving: New way to be happy &

making life more wonderful based on NVC

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ : วิธีใหม่ ขอโทษ & ยกโทษอย่างไรให้ Happy ทั้งสองฝ่าย & ส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยสื่อสารอย่างสันติ ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


ฝึกปฏิบัติ 80% หลักคิด 20%


1)ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต เพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ ที่บ้าน ที่ทำงาน


2)หลักคิด : วิธีใหม่ ขอโทษ & ยกโทษอย่างไรให้ Happy ทั้งสองฝ่าย & ส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยสื่อสารอย่างสันติ? วิธีใหม่แตกต่างจากวิธีที่เราเคยชินอย่างไร?


3)ประเมินวิธีการขอโทษและยกโทษที่คุณเคยใช้ว่า ทำให้ Happy ทั้งสองฝ่าย & ส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้นมากน้อยอย่างไร?


4)ฝึกวิธีใหม่ "ขอโทษ & ยกโทษอย่างไรให้ Happy ทั้งสองฝ่าย & ส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้น"


5)ฝึก 3 Step วิธีใหม่ "ขอโทษอย่างไรให้ Happy ทั้งสองฝ่าย & ส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้น"


6)ฝึก 4 Step วิธีใหม่ "ยกโทษอย่างไรให้ Happy ทั้งสองฝ่าย & ส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้น"


7)ฝึก 3 Step วิธีใหม่ "ยกโทษ & ขอโทษคนอื่น แบบไม่ต้องพบกัน ทำได้อย่างไร?"


8)ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษากับคนที่อยากขอโทษหรืออยากยกโทษ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร?


9)ฝึกวิธีค้นพบ & ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเอง

บ้านใส่ใจ carefor.org

วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 18:00-21:00

Button

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ

"เปลี่ยนความรัก ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้วิเศษมากยิ่งขึ้น"

ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


1)หลักคิด : ทำไมความรัก ความสัมพันธ์แย่ลง

และจะเปลี่ยนความรัก ความสัมพันธ์ให้วิเศษมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร

2)ฝึกประเมินความรัก ความสัมพันธ์ของคุณว่าดีขึ้นหรือแย่ลง?

3)ฝึกส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ให้แฮปปี้ทุกฝ่ายแทนสนใจแต่ตนเองฝ่ายเดียว

4)ฝึกขอ & ให้ความชื่นชมและเห็นคุณค่าอย่างจริงใจแทนพูดข้อเสียของกันและกัน

5)ฝึกเปลี่ยนการตำหนิ-ต่อว่าเป็นความเข้าใจแทนทำลายความสัมพันธ์กันต่อไป

6)ฝึกเปลี่ยนความคาดหวัง(ที่ไม่ได้บอกให้อีกฝ่ายรู้) เป็นการขอร้องอย่างชัดเจน

(แทนการคาดหวังว่าอีกฝ่ายควรจะรู้ แต่เราไม่เคยบอกเขา)

7)ฝึกบอกปฏิเสธและฝึกรับมือเมื่ออีกฝ่ายบอกปฏิเสธ (Say No!)

ด้วยความรัก-ความเข้าใจแทนอดทน-เสียสละแต่ไม่มีความสุข

8)ฝึกเติมเต็มความต้องการของตนเอง เมื่ออีกฝ่ายให้ไม่ได้ แทนการเรียกร้องจนอีกฝ่ายทนไม่ไหว

9)ฝึกยกโทษ & ขอโทษเพื่อเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นความรัก ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

แทนการขอโทษเพราะไม่อยากมีเรื่อง

10)ฝึกวิธีค้นพบ & ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเอง

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ "เครียดสะสม ทำไงดี"

ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


1)ความสำคัญ หลักคิด & แนวทางเพื่อจัดการความเครียดสะสมด้วยตนเอง

2)ฝึกให้รู้ตัวว่าคุณมีความเครียดสะสมหรือไม่?

3)ฝึกค้นหาสาเหตุของความเครียดสะสมในตัวคุณ เช่น

ความเครียดจากตัวคุณเอง จากความสัมพันธ์ที่บ้าน ที่ทำงาน

4)ฝึกค้นพบวิธีการจัดการความเครียดสะสมในแบบที่คุณชอบ

5)ฝึกปฏิบัติ 4 Steps จัดการความเครียดสะสมด้วยสื่อสารอย่างสันติและ

พลังแห่งความเข้าใจ (Power of Empathy)

6)ฝึกเทคนิคใหม่เพื่อจัดการความเครียดสะสมด้วย

Tension, Stress & Trauma Release Grounding Exercises

7)ฝึกวิธีค้นพบ & ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเอง