บ้านใส่ใจ Carefor.org สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

เพิ่มทักษะรับมือได้ทั้งดี & ร้าย Power of Mindful Gratitude & Mourning Healing

based on NVC: Nonviolent Communication, Empathy Sunday ครั้งที่ 130


วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org


ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ท่านจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใน 3 ชั่วโมงนี้

ฝึกปฏิบัติ 80-90% บรรยายเพียง 10-20%


😊 1. ฝึกการเห็นคุณค่า ขอบคุณ เชื่อมความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับคนรอบข้าง

🌺 2. ฝึกเยียวยาจิตใจด้วยการปล่อยวางความต้องการที่ไม่ได้รับ ลุกขึ้นและก้าวต่อไปอย่างทรงพลัง

🌼 3. ฝึกฟื้นฟูจิตใจในยามเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต

🌷 4. ฝึกเพิ่มความสุขด้วยการเห็นคุณค่าในทุกเหตุการณ์

🌳 5. ฝึกส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เคารพ เข้าใจ เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน องค์กร และชุมชน

🎁 6. ฝึกนำไปใช้จริง ร่วมกับเพื่อนผู้เข้าร่วม อบอุ่น จริงใจ ช่วยเหลือกัน

นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร & ผู้ให้คำปรึกษา 46 ปี 300 องค์กร

ผู้เชี่ยวชาญสื่อสารอย่างสันติมากกว่า 120 หลักสูตร

CNVC Certification Candidate จาก CNVC Center

ครู Certified TRE® Provider จาก TRE® Global

Heart Lock-in Facilitator™ จาก Heartmath Institute

ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ

Counseling/Coach Trainer


สมัคร: การให้ของท่าน 490 บาท ช่วยเผยแพร่สื่อสารอย่างสันติให้คนไทย 1 ล้านคน

รับจำนวนจำกัด (ท่านที่ทำงานเยาวชน ติดขัดทุนทรัพย์ ตั้งใจจริง ฝึกจริงจัง ติดต่อได้)

จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

(Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

120 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติสื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonviolent Communication) สามารถนำใช้ในการพัฒนาได้อย่างหลายหลาก อาทิ

พัฒนาชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร


Life, Work, Love & Relationship

นริศ มณีขาว

Pink Scribble Icon
Abstract Organic Shape Vector Illustration

Line ID: @carefor.org

Trainer, Facilitator, Coach, Counselor

based on

 • NVC: Nonviolent Communication
 • TRE: Tension & Trauma Release
 • NVC Counselor & Coaching
 • Music, Art & InterPlay Body Movement
 • Body Mind & Soul Based
 • Science of Compassion & Neuroscience

www.carefor.org

Brown Abstract Watercolor Splotch Brushstroke Shape
Circle Frame

นริศ มณีขาว

Naris Manikhao

Telephone Call Icon

093-445-9665

Home

179/80 Phahonyothin 75 Bangkok, Thailand

email icon

riscarefor@gmail.com Line ID: narislove

Website

www.carefor.org : Carefor Peace Center

แนะนำวิทยากร


 1. อดีตอาจารย์สอนการให้คำปรึกษา สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
 2. ปัจจุบันเป็นวิทยากร 120 หลักสูตร และ ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิต จิตวิญญาณ การงาน ความรัก ความสัมพันธ์นาน 46 ปี ให้กับผู้คน และสถาบัน องค์กรกว่า 300 องค์กร
 3. เป็น Trainer และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษาให้นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และผู้นำในสถาบันต่างๆ นาน 38 ปี
 4. เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสื่อสารอย่างสันตินาน 20 ปี CNVC Certification Candidate Trainer จากศูนย์การสื่อสารไร้ความรุนแรง CNVC Center
 5. เป็นผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ และ หนังสือ "สื่อสารอย่างเข้าใจ ทำอะไรก็สำเร็จ" สื่อสารข้ามรุ่น ข้ามเจนเนเรชั่น
 6. เป็นครูผู้สอน TRE® การจัดการความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง จากสถาบัน TRE® Global นาน 10 ปี
 7. เป็นครูผู้สอนดนตรีบำบัด กลองบำบัด เพื่อพัฒนาชีวิต จิตใจ การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยานาน 10 ปี จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)
 8. เป็นผู้สอนอินเตอร์เพล InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย จากสถาบัน InterPlay Center

นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว


1)🌟วิทยากร 120 หลักสูตร & ผู้ให้คำปรึกษา :

พัฒนาชีวิต การงาน ความรัก ความสัมพันธ์นานกว่า 46 ปี ให้กับสถาบัน องค์กรกว่า 300 องค์กร

2)🌼ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนกรสื่อสารอย่างสันตินาน 20 ปี

CNVC Certification Candidate Trainer จาก CNVC Center

3)🕊️ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ based on NVC

4)🕊️ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างเข้าใจระหว่างคนต่างรุ่น based on NVC

5)✨ผู้สอนหลักสูตรสื่อสารอย่างสันติมากกว่า 120 หลักสูตร

6)🌿ครู Certified TRE® Provider (คนไทยคนแรก) :

Tension & Trauma Release Provider/Coach นาน 10 ปี จาก TRE® Global

7)💖กระบวนกร Heart Intelligence Facilitator™ (คนไทยคนแรก) นาน 8 ปี จาก Heartmath Institute

8)💖Music Healing, Drum Circle Drum Circle & Drum Healing Facilitator

ผู้สอนกลอง-จังหวะเพื่อพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยา

จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)

9)💞Trainer และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษาให้นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และสถาบันต่างๆ

นานกว่า 37 ปี

10)💞ผู้ให้คำปรึกษาและโค้ช Counselor & NVC TRE® Coach

11)💞ผู้สอน InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body)

จากสถาบัน InterPlay Center

Organic Abstract Shape Vector

วิธีการเรียนรู้ & ฝึกปฏิบัติจากเรื่องจริงของผู้เรียน

Abstract watercolor brushstroke element
Information Icon
หล กค ด
การนำไปใช
ฝ กปฏ บ ต
การค นพบ
Organic Abstract Shape Vector
Abstract Shape
Abstract Shape

Reflective Pedagogy Paradigm (RPP)

St. Ignatius of Loyola

within Experiential Learning

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning

นริศ มณีขาว บ้านใส่ใจ carefor.org

ติดต่อเราได้ที่

Email : riscarefor@gmail.com

Line ID: narislove

Tel : 093-445-9665

บ้านใส่ใจ www.carefor.org

Facebook: สื่อสารอย่างสันติ นริศ มณีขาว