บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 29 มกราคม 2023 เวลา 18:00-21:00 น.

Button

Move on Your Coaching 29 Jan 2023

ฝึกทักษะให้คำปรึกษา/โค้ช

เรื่องความไม่เข้าใจใครบางคนในครอบครัว?

ด้วยสื่อสารอย่างสันติสำหรับการให้คำปรึกษา/โค้ช


วันอาทิตย์ 29 มกราคม 2023 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

Love Peace & Joy Practice Group สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ ครั้งที่ 67


ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึก Practice Group

ท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพ อบอุ่น & จริงใจ


1)หลักคิด : การให้คำปรึกษา/โค้ชเรื่องความไม่เข้าใจกันในครอบครัว

2)ฝึกตนให้พร้อมโค้ชเรื่องความไม่เข้าใจกันในครอบครัว

3)ฝึกสื่อสารเพื่อเยียวยา & เติบโต

4)ฝึกทักษะการโค้ชแบบสื่อสารสันติ

5)ฝึกประเมิน & ดูแลตนหลังการโค้ช

6)ฝึกการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ & สไตล์ของตนเอง


นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 43 ปี 300 องค์กร

ครู TRE® Global Certified Tension & Trauma Release Exercises

กระบวนกรสื่อสารอย่างสันติ CNVC Certification Candidate : CNVC Center

ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ

อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษา/โค้ช

ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี & ปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษานานกว่า 36 ปี


ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

พิเศษท่านที่สมัครวันนี้ ลงทุนเรียนเพียง 490 บาท จากค่าเรียนจริง 1,490 บาท

ปิดรับสมัครเมื่อครบ 10 ท่าน (นักบวชทำงานชุมชน เยาวชน & สังคมขอรับทุนเข้าร่วมได้)

รายได้สนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ (ติดขัดทุนทรัพย์ติดต่อได้)

จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

(Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

ติดตามรายการใหม่ได้ที่ www.carefor.org

Button

เมื่อมีเรื่องกันคุณเป็นแบบไหน?

สู้ : แรงมาแรงไป

Two Aggressive Men Fighting

หนี : หนีดีกว่า

Angry Man Arguing Having Conflict with Somebody Vector Illustration
Scared Running Girl Icon, Cartoon Style

สตั๊น : ไปไม่เป็น

Aggressor and  with Violent Man Holding Tight and Abusing Weak Teen Boy Vector Illustration

แล้วเราจะรับมือความขัดแย้งได้อย่างไร

Couple Quarrel,  Conflict, Angry Men and Women Arguing. Couples Fighting, Characters Yell at Each Other, Relationship Problems Vector Set

3 วิธีฝึกรับมือความขัดแย้ง

Watercolor number 1

ฝึก Focus ที่ตัวฉันเอง

ตั้งหลัก ให้ความเข้าใจตนเอง

ฉันรู้สึก ฉันต้องการอะไร

Angry Parents Yelling at Kids, Bad Parenting,  Problems. Frustrated Mother Shouting at Scared Child, Father Scolding Son Vector Set
Watercolor number 2

ฝึก Focus ที่อีกฝ่าย

เข้าอกเข้าใจเขา

เขารู้สึก เขาต้องการอะไร

Angry Parents Yelling at Kids, Bad Parenting,  Problems. Frustrated Mother Shouting at Scared Child, Father Scolding Son Vector Set
Watercolor number 3

ฝึก Focus ที่เรา (ฉัน & เขา)

จะทำอะไรได้บ้าง

เพื่อตอบความต้องการ

ของทั้งสองฝ่าย

Cute Couple in Love, Young People in Romantic Relationships. Characters on Date, Couples Dating, Hugging or Walking Together Vector Set

แต่ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้

Woman Love Themselves Illustration

ในเวลานั้น...

เราอาจต้องการความเข้าอกเข้าใจ

เราต้องการความเข้าอกเข้าใจ

เพื่อให้ความเข้าอกเข้าใจ

We need empathy to give empathy.

Marshall Rosenberg

Woman Respect Themselves Illustration

เราเติมเต็มความเข้าอกเข้าใจได้โดย

  1. หยุด & หายใจ
  2. ร้องออกมาอย่างไม่รุนแรง
  3. ให้เวลากับตนเอง

Marshall Rosenberg

Woman Meditating Illustration

เมื่อเราเติมเต็มตัวเองแล้ว

เราจะเข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้น

woman hugs herself self love concept

นี่คือความจำเป็นของการ

ฝึก-ฝึก-ฝึก เพื่อเรารับมือได้คล่อง

Teens Girls Student Conflict Illustration

60 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติ

Button

60 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะ

สื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonvilent Communication) นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากร

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน : เพื่อสนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ


ติดต่อเรา Line ID: narislove

ติดต่อเราได้ที่

Email : riscarefor@gmail.com

Line ID: narislove

Tel : 093-445-9665

บ้านใส่ใจ www.carefor.org

Empathy Heart

www.empathyheart.org

Red Swirl Vibrant Doodle
Flat Vibrant Note Paper with Clip Illustration
Rough Organic Cutout Stout Bowl Illustration
Rough Organic Cutout Rounded Incline Illustration