บ้านใส่ใจ Carefor.org สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

ค้นพบตนเอง Enneagram - สื่อสารอย่างสันติพื้นฐาน + Empathy Plus

บ้านใส่ใจ Carefor.org สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2023 เวลา 18:00-21:00 น.

รับมือ Toxic People ปกป้องตัวเรา? อยู่อย่างไรกับคนที่พูดทำร้ายคนอื่น & หาแนวร่วมเพื่อทำลายคนที่เขาไม่ชอบ

Dealing with Toxic People: How to Protecting Yourself

ตามแนวทาง Nonviolent Communication : Empathy Sunday ครั้งที่ 87


วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2023 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org Facebook สื่อสารสร้างสันติ

สมัครที่ Line ID: @carefor.org


ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกในครั้งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ


1) หลักคิด: รับมือ Toxic People ปกป้องตัวเรา & รักษาสันติในจิตใจเรา

2) ฝึกทักษะรับมือ Toxic People ปกป้องตัวเรา & รักษาสันติในจิตใจเราอย่างมั่นคง

3) ฝึก 4 Step เพิ่มความเข้มแข็งในจิตใจพร้อมเผชิญ Toxic People

4) ฝึกรับมือ Toxic People ในสถานการณ์จริง

5) ฝึกการนำใช้ในชีวิต ครอบครัว ที่ทำงาน องค์กรของท่าน

6) การนำสิ่งที่ฝึกไปช่วยคนอื่น อาทิ ให้คำปรึกษาคนอื่น

เหมาะสำหรับ


1. ผู้ที่ต้องการหาเครื่องมือเพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติในครอบครัว ที่ทำงาน องค์กร

2. ผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้นำ หมอ พยาบาล ครู นักจิตวิทยา นักบำบัด กระบวนกร พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก

เยาวชน ผู้อาวุโส ผู้ป่วย ฯลฯ


นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 45 ปี 300 องค์กร ผู้ก่อตั้ง Carefor Peace Center


• ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรสื่อสารอย่างสันติ (NVC: Nonviolent Comunication) นาน 20 ปี

• CNVC Certification Candidate Trainer ศูนย์กลาง Center for Nonviolent Communication (CNVC)

• ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากรสื่อสารอย่างสันติกว่า 80 หลักสูตร & พัฒนาผู้นำสันติ 21 หลักสูตร

• Certified TRE® Provider คนไทยคนแรกผู้สอน TRE® Tension & Trauma Release Exercises (Berceli,2005) ปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง ไม่ต้องเล่าเรื่อง

• นักจิตปรึกษาผู้สอนการให้คำปรึกษา Training-Group & Group Counseling นานกว่า 40 ปี

• วิทยากรกรสร้างสันติ (Peace Maker) นานกว่า 35 ปี

• ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ

• InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body) จาก InterPlay Center

• Heart Intelligence Facilitator™ คนไทยคนแรกผู้สอนความฉลาดของหัวใจจาก Heartmath Institute

• Drum Circle & Drum Healing Facilitator ผู้สอนกลองพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยา

จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)

สมัครเข้าร่วม : ค่าเรียนที่ท่านให้ 490 บาท นำไปใช้ในการเผยแพร่สื่อสารอย่างสันติให้คนไทย 1 ล้านคน

รับไม่เกิน 10 ท่าน (ท่านที่ทำงานเยาวชน ติดขัดทุนทรัพย์ ตั้งใจจริง ฝึกจริงจัง ติดต่อได้)

บ้านใส่ใจ Carefor.org สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

วันเสาร์-อาทิตย์ 1-2 กรกฎาคม 2023 เวลา 09:00-16:00 น.

ชีวิตแย่ งานสะดุด สัมพันธ์พัง ทำไงดี?

เปลี่ยนชีวิต งาน ความสัมพันธ์ให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

สื่อสารอย่างสันติพื้นฐาน + บวก12 ทักษะ Empathy Plus


เสาร์-อาทิตย์ 1-2 กรกฎาคม 2023

เวลา 09.00-16.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org

สมัครที่ Line ID: @carefor.org


สื่อสารอย่างสันติ based on NVC : Nonviolent Communication


รายการสื่อสารอย่างสันติขั้นพื้นฐาน + บวก 12 ทักษะ Empathy Plus เป็นการฝึก Soft Skills สอดคล้องกับ Top 10 Life Skills ตามที่ WHO แนะนำ https://www.who.int/publications/i/item/9789240005020

ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ครอบครัว โรงเรียน องค์กร ให้ผาสุก (Well-Being)

มีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

"สิ่งที่ผมให้คุณค่าในชีวิตคือความกรุณา ที่ไหลเวียนไปมาระหว่างผมกับผู้อื่น

บนพื้นฐานของการให้จากหัวใจ"

— Dr.Marshall Rosenberg ผู้สร้างสรรค์สื่อสารอย่างสันติ (NVC) www.cnvc.org


สื่อสารอย่างสันติเป็นชุดทักษะที่เข้าใจง่าย ฝึกง่าย ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เข้าใจกัน มีความกรุณาต่อกัน (Compassionate Connecting) และส่งเสริมชีวิตให้วิเศษมากยิ่งขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Enrich Life More Wonderfut & Well-Being) ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน องค์กร และชุมชน ด้วยรูปแบบเรียบง่าย แต่นำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างทรงพลัง


เมื่อเราฝึกฝนสื่อสารอย่างสันติ (NVC) เราเรียนรู้ที่การรับฟังความต้องการในส่วนลึกของเราและของผู้อื่น เพื่อหาวิธีการเติมเต็มความต้องการทุกฝ่ายแบบ Win-Win Solutions


สื่อสารอย่างสันติช่วยให้เราค้นพบความกรุณาอันลึกซึ้งที่มีอยู่แล้วตัวเรา ช่วยให้เราตระหนักว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและความต้องการสากลร่วมกัน (Universal Value/Need) เช่น ความรัก ความกรุณา ความเข้าใจ สันติในจิตใจ การทำประโยชน์ ช่วยเหลือคนอื่น ฯลฯ ได้ในทุกขณะ ทุกวัน ทุกเวลา


สื่อสารอย่างสันติยังเป็นการฝึกฝนทางจิตวิญญาณที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเรา & คนอื่น โดยการใช้พลังของเราให้เกียรติกับความต้องการของทุกคนและตัวเราเองด้วย

ประโยชน์จากการฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติ ในบรรยากาศอบอุ่น จริงใจ สนับสนุนกันและกัน


1) หลักคิด ทักษะสื่อสารอย่างสันติ (Purpose & Process)

2) ฝึกเปลี่ยนภาษาร้ายเป็นภาษารัก (Language of Love & Life : NVC Giraffe Language)

3) ฝึกเข้าใจคนอื่นได้ง่ายด้วย (Empathy to Others)

4) ฝึกเข้าใจตนเองว่าต้องการอะไรกันแน่ ในเรื่องชีวิต การงาน ความรัก ความสัมพันธ์

(Self-Empathy & Power of Need)

5) ฝึกเชื่อมความสัมพันธ์กับคนอื่น (Connection Before Correction)

6) ฝึกเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ (Transform Conflict into Understanding)

7) ฝึกขออย่างไรให้ได้ผล & อีกฝ่ายเต็มใจให้เรา (Powerful Request)

8) ฝึกค้นหา & ค้นพบวิธีตอบความต้องการทั้งสองฝ่ายแบบวินวิน (Win-Win Solution)

9) ฝึกจัดการอารมณ์ตนเอง & รับมืออารมณ์คนอื่นได้อย่างไร (Transform Negative Feelings)

10) ฝึกพูดเริ่มเรื่องยากๆ อย่างไรให้เข้าใจกัน ไม่ให้มีเรื่องกันมากยิ่งขึ้น (Power of Observation)

11) ฝึกสื่อสารอย่างซื่อตรงจริงใจ & รักษาความสัมพันธ์ได้อย่างไร (Honest Self-Expression, Authentic)

12) ฝึกสื่อสารข้ามรุ่นข้ามวัยให้เข้าใจกันได้อย่างไร (Intergenerational Communication)

13) ฝึกสื่อสารอย่างไรให้เห็นคุณค่ากัน ส่งเสริมชีวิต มิตรภาพ ความรักที่มั่นคงได้ทุกวัน (Power of Gratitude)

14) ฝึกนำไปใช้อย่างไรให้เป็นธรรมชาติเหมาะกับตนเอง & สถานการณ์ (NVC in Action)

เหมาะสำหรับ


1. ผู้ที่ต้องการหาเครื่องมือเพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติในครอบครัว ที่ทำงาน องค์กร

2. ผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้นำ หมอ พยาบาล ครู นักจิตวิทยา นักบำบัด กระบวนกร

พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้อาวุโส ผู้ป่วย ฯลฯ

นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 45 ปี 300 องค์กร ผู้ก่อตั้ง Carefor Peace Center


• ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรสื่อสารอย่างสันติ (NVC: Nonviolent Comunication) นาน 20 ปี

• CNVC Certification Candidate Trainer ศูนย์กลาง Center for Nonviolent Communication (CNVC)

• ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากรสื่อสารอย่างสันติกว่า 80 หลักสูตร & พัฒนาผู้นำสันติ 21 หลักสูตร

• Certified TRE® Provider คนไทยคนแรกผู้สอน TRE® Tension & Trauma Release Exercises

(Berceli,2005) ปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง ไม่ต้องเล่าเรื่อง

• นักจิตปรึกษาผู้สอนการให้คำปรึกษา Training-Group & Group Counseling นานกว่า 40 ปี

• วิทยากรกรสร้างสันติ (Peace Maker) นานกว่า 35 ปี

• ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ

• InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body) จาก InterPlay Center

• Heart Intelligence Facilitator™ คนไทยคนแรกผู้สอนความฉลาดของหัวใจจาก Heartmath Institute

• Drum Circle & Drum Healing Facilitator ผู้สอนกลองพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ &

การเยียวยาจาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)

• ครูนพลักษณ์ & นพลักษณ์กับการปฏิบัติจิตภาวนา (Enneagram & Prayer) นาน 33 ปีให้กับผู้นำ

ในสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกว่า 30 สถาบันทั่วประเทศ

• ครูผู้สอนการปฏิบัติจิตภาวนา (Spiritual Director) นาน 35 ปีสมัคร: การให้ของท่าน 3,900 บาท นำไปใช้ในการเผยแพร่สื่อสารอย่างสันติให้คนไทย 1 ล้านคน

รับไม่เกิน 10 ท่าน

บ้านใส่ใจ Carefor.org สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

วันเสาร์-อาทิตย์ 22-23 กรกฎาคม 2023 เวลา 09:00-16:00 น.

ฝึก 9 เทคนิคง่าย & เร็ว จัดการความเครียดด้วยตนเอง เรียนครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดชีวิต

Easy & Fast : 9 Stress Management Self-Care Tools


เสาร์-อาทิตย์ 22-23 กรกฎาคม 2023 เวลา 9:00-16:00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org


จากงานวิจัยมากมายพบว่า ความเครียดสะสมเป็นสาเหตุของโรคร้ายมากมาย นอกนั้นยังส่งผลร้ายต่ออารมณ์ จิตใจ ความขัดแย้ง ความรุนแรงในความสัมพันธ์ ครอบครัว ที่ทำงาน องค์กร และชุมชนอีกด้วย รีบดูแลตนเองและคนที่คุณรัก ก่อนเสียใจในภายหลัง


จัดการความเครียดด้วยตนเอง คุณฝึก & เลือกใช้ได้ตามที่คุณชอบ 9 เทคนิค 9 ศาสตร์ จัดการความเครียดได้ง่าย & เร็ว


1) Grounding Exercises in TRE® www.traumaprevention.com

2) InterPlay Body Movement www.interplay.org

3) Heart Intelligence, Science of Heart www.heartmath.org

4) Science of Compassion youtu.be/MYXa_BX2cE8

5) Polyvagal Theory (Neuroscience) youtu.be/HXgAdjWyZaI

6) Music Therapy, Rhythm Therapy, Art Therapy, Writing therapy, Laughter Therapy

7) Somatic Consensus www.liminalsomatics.com

8) Science of Happiness www.happinessresearchinstitute.com

9) Mindfulness Therapy, Silence Therapy, Gratitude Therapy, Gestalt Therapy,

Logotherapy, Existential Therapy

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ

ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ

ฝึกปฏิบัติ 80% หลักคิด 20%


1. หลักคิด & ฝึก 9 เทคนิคง่าย & เร็วจาก 9 ศาสตร์ จัดการความเครียดสะสมด้วยตนเอง

2. เรียนครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดชีวิต เพื่อคุณ คนที่คุณรัก ที่บ้าน ที่ทำงาน องค์กร ชุมชน

3. ทุกเทคนิค ฝึกง่าย ช่วยให้คุณผ่อนคลาย จิตใจสงบได้ง่ายขึ้น

4. ฝึกอ่านสัญญาณความเครียดที่เกิดขึ้นทางร่างกาย

5. ฝึกวัดระดับความเครียดในตัวเรา เพื่อดูแลตนเองได้ง่าย & รวดเร็ว

6. ฝึกเปลี่ยนอารมณ์ลบเป็นบวกอย่างรวดเร็ว

7. ฝึกส่งพลังบวกที่มีอยู่แล้วในตัวเราให้คนที่เรารัก

8. ฝึกดูแลตัวเราเอง & คนที่เรารัก

9. ลดความเครียด กังวล โกรธ บาดแผลทางจิตใจ

10. เพิ่มโฟกัส สมาธิ ความคิด การตัดสินใจดีขึ้น

11. ความสัมพันธ์ดีขึ้น ทำงานดีขึ้น

12. ลดความขัดแย้งในความสัมพันธ์

13. ฝึก & ค้นพบแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเอง

14. ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา ช่วยเคลียร์ความเครียดสะสมให้ผู้คน

เหมาะสำหรับ


1. ผู้ที่กำลังมีความเครียดสะสม & ต้องการหาเครื่องมือดูแลตนเอง

2. ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์บาดแผลทางจิตใจ & ต้องการการเยียวยา

3. ผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้นำ หมอ พยาบาล ครู นักจิตวิทยา นักบำบัด กระบวนกร พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้อาวุโส ผู้ป่วย ฯลฯ


นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 45 ปี 300 องค์กร ผู้ก่อตั้ง Carefor Peace Center


• Certified TRE® Provider คนไทยคนแรกผู้สอน TRE® Tension & Trauma Release Exercises (Berceli,2005) ปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง ไม่ต้องเล่าเรื่อง

• ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรสื่อสารอย่างสันติ (NVC: Nonviolent Comunication) นาน 20 ปี

• CNVC Certification Candidate Trainer ศูนย์กลาง Center for Nonviolent Communication (CNVC)

• ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากรสื่อสารอย่างสันติกว่า 80 หลักสูตร & พัฒนาผู้นำสันติ 21 หลักสูตร

• นักจิตปรึกษาผู้สอนการให้คำปรึกษา Training-Group & Group Counseling นานกว่า 40 ปี

• วิทยากรกรสร้างสันติ (Peace Maker) นานกว่า 35 ปี

• ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ

• InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body) จาก InterPlay Center

• Heart Intelligence Facilitator™ คนไทยคนแรกผู้สอนความฉลาดของหัวใจจาก Heartmath Institute

• Drum Circle & Drum Healing Facilitator ผู้สอนกลองพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยา

จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)

_____


สมัครเข้าร่วม : ค่าเรียนที่ท่านให้ 3,900 บาท นำไปใช้ในงานเผยแพร่สื่อสารอย่างสันติให้คนไทย 1 ล้านคน

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 10 ท่าน

ค้นพบตัวตน เข้าใจคนอื่น พัฒนาจิตวิญญาณ ด้วยนพลักษณ์ & พลังภาวนา 9 แบบ

Discovery Yourself & Others : Enneagram 9 Types of Soul Development


วันเสาร์-อาทิตย์ 17-18 มิถุนายน 2023 เวลา 09:00-16:00 น. Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org facebook : สื่อสารสร้างสันติ

สมัครที่ Line ID: @carefor.org


ถ้าท่านต้องการสิ่งต่อไปนี้ การเรียนรู้นพลักษณ์ พัฒนาจิตวิญญาณ & พลังภาวนามีประโยชน์กับท่าน


1) เข้าใจตนเอง เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของท่าน

2) เพิ่มสัมพันธ์กับตนเอง & คนอื่น (เข้าใจ & มีความกรุณาเพิ่มมากขึ้น)

3) มองเห็นตนเองอย่างที่ผู้อื่นมองเห็นท่าน

4) มองเห็นคนอื่นอย่างที่เขามองเห็นตนเอง

5) เป็นมิตรกับตนเอง & คนอื่นเพิ่มมากขึ้น

6) พัฒนา & เติบโตทางจิตวิญญาณเพิ่มมากขึ้น

7) ใจเป็นอิสระที่จะรัก & ถูกรักเพิ่มมากขึ้น

กระบวนการเรียนรู้ & การฝึกนพลักษณ์กับการพัฒนาจิตวิญญาณ พลังภาวนา 9 แบบ


ค้นพบ ยอมรับตนเอง & คนอื่นทั้งด้านบวก & ด้านมืด

พัฒนาตนเองเพื่อหลุดพ้นจากด้านมืดด้วยการ...


1) ค้นหาลักษณ์ของตน

2) ช่วยเพื่อนค้นหาลักษณ์

3) ฝึกหาทางเลือกเพื่อการเติบโตด้วยตนเอง

4) ฝึกรับความช่วยเหลือจากเพื่อน & ช่วยเหลือเพื่อน

5) พลังภาวนาเพื่อหลุดพ้นด้านมือ เป็นอิสระทางจิตใจอย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ

ฝึกปฏิบัติ 80% หลักคิด 20%


1) หลักคิด ค้นพบตัวตน เข้าใจคนอื่น พัฒนาจิตวิญญาณ ด้วยนพลักษณ์ & การภาวนา 9 แบบ

2) ฝึกวิธีค้นพบตัวตนทั้งด้านดี & ด้านมืด ที่มีผลต่อชีวิตตนเองและผู้อื่นทั้งทางบวกและทางลบ

3) ฝึกวิธีเคลื่อนจากด้านมืดสู่ด้านสว่าง

4) ฝึกวิธีเข้าใจและอยู่ร่วมกันกับผู้คนที่เข้าใจได้ยาก

5) ฝึกวิธีพัฒนาด้านดี & เอาชนะด้านมืดด้วยตนเองและวิธีขอเพื่อนช่วยท่าน

6) ฝึกวิธีหลุดพ้นจากด้านมืด ข้อเสียประจำตัวตนด้วยการพัฒนาทางจิตวิญญาณ & พลังภาวนา

7) ฝึกวิธีพัฒนาทางจิตวิญญาณ & พลังภาวนาที่ตรงกับตนเอง ด้วยหัว (ความคิด)

ด้วยหัวใจ (อารมณ์/ความรู้สึก) & ด้วยร่างกาย สัญชาตญาณ

8) ฝึกวิธีส่งเสริมชีวิตตนเอง คนที่ท่านรัก & คนรอบข้างที่เหมือนและแตกต่างจากตัวท่าน

9) ฝึกวิธีสื่อสารกับคนอื่น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

10) ฝึกวิธีประยุกต์เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตนเอง

ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน องค์กร & ชุมชน

เหมาะสำหรับ


1. ผู้ที่ต้องการหาเครื่องมือค้นพบตัวตน & เข้าใจคนอื่น

2. ผู้ที่ต้องการพัฒนาทางจิตวิญญาณ

3. ผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้นำ หมอ พยาบาล ครู นักจิตวิทยา นักบำบัด กระบวนกร

พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้อาวุโส ผู้ป่วย ฯลฯ

นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 45 ปี 300 องค์กร ผู้ก่อตั้ง Carefor Peace Center


• ครูนพลักษณ์ & นพลักษณ์กับการปฏิบัติจิตภาวนา (Enneagram & Prayer) นาน 33 ปีให้กับผู้นำ

ในสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกว่า 30 สถาบันทั่วประเทศ

• ครูผู้สอนการปฏิบัติจิตภาวนา (Spiritual Director) นาน 35 ปี

• ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรสื่อสารอย่างสันติ (NVC: Nonviolent Comunication) นาน 20 ปี

• CNVC Certification Candidate Trainer ศูนย์กลาง Center for Nonviolent Communication (CNVC)


• ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากรสื่อสารอย่างสันติกว่า 80 หลักสูตร & พัฒนาผู้นำสันติ 21 หลักสูตร

• Certified TRE® Provider คนไทยคนแรกผู้สอน TRE® Tension & Trauma Release Exercises

(Berceli,2005) ปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง ไม่ต้องเล่าเรื่อง

• นักจิตปรึกษาผู้สอนการให้คำปรึกษา Training-Group & Group Counseling นานกว่า 40 ปี

• วิทยากรกรสร้างสันติ (Peace Maker) นานกว่า 35 ปี

• ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ

• InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body) จาก InterPlay Center

• Heart Intelligence Facilitator™ คนไทยคนแรกผู้สอนความฉลาดของหัวใจจาก Heartmath Institute

• Drum Circle & Drum Healing Facilitator ผู้สอนกลองพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ &

การเยียวยาจาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)


สมัคร: การให้ของท่าน 3,900 บาท นำไปใช้ในการเผยแพร่สื่อสารอย่างสันติให้คนไทย 1 ล้านคน

รับไม่เกิน 10 ท่าน

จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

(Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

80 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติ

80 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะ

สื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonvilent Communication) นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร

ติดตามรายการใหม่ได้ที่ www.carefor.org

เมื่อมีเรื่องกันคุณเป็นแบบไหน?

สู้ : แรงมาแรงไป

Two Aggressive Men Fighting

หนี : หนีดีกว่า

Angry Man Arguing Having Conflict with Somebody Vector Illustration
Scared Running Girl Icon, Cartoon Style

สตั๊น : ไปไม่เป็น

Aggressor and  with Violent Man Holding Tight and Abusing Weak Teen Boy Vector Illustration

แล้วเราจะรับมือความขัดแย้งได้อย่างไร

Couple Quarrel,  Conflict, Angry Men and Women Arguing. Couples Fighting, Characters Yell at Each Other, Relationship Problems Vector Set

3 วิธีฝึกรับมือความขัดแย้ง

Watercolor number 1

ฝึก Focus ที่ตัวฉันเอง

ตั้งหลัก ให้ความเข้าใจตนเอง

ฉันรู้สึก ฉันต้องการอะไร

Angry Parents Yelling at Kids, Bad Parenting,  Problems. Frustrated Mother Shouting at Scared Child, Father Scolding Son Vector Set
Watercolor number 2

ฝึก Focus ที่อีกฝ่าย

เข้าอกเข้าใจเขา

เขารู้สึก เขาต้องการอะไร

Angry Parents Yelling at Kids, Bad Parenting,  Problems. Frustrated Mother Shouting at Scared Child, Father Scolding Son Vector Set
Watercolor number 3

ฝึก Focus ที่เรา (ฉัน & เขา)

จะทำอะไรได้บ้าง

เพื่อตอบความต้องการ

ของทั้งสองฝ่าย

Cute Couple in Love, Young People in Romantic Relationships. Characters on Date, Couples Dating, Hugging or Walking Together Vector Set

แต่ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้

Woman Love Themselves Illustration

ในเวลานั้น...

เราอาจต้องการความเข้าอกเข้าใจ

เราต้องการความเข้าอกเข้าใจ

เพื่อให้ความเข้าอกเข้าใจ

We need empathy to give empathy.

Marshall Rosenberg

Woman Respect Themselves Illustration

เราเติมเต็มความเข้าอกเข้าใจได้โดย

  1. หยุด & หายใจ
  2. ร้องออกมาอย่างไม่รุนแรง
  3. ให้เวลากับตนเอง

Marshall Rosenberg

Woman Meditating Illustration

เมื่อเราเติมเต็มตัวเองแล้ว

เราจะเข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้น

woman hugs herself self love concept

นี่คือความจำเป็นของการ

ฝึก-ฝึก-ฝึก เพื่อเรารับมือได้คล่อง

Teens Girls Student Conflict Illustration

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากร

ผู้ก่อตั้ง Carefor Peace Center สร้างความรัก ความเข้าใจ และสันติ ผู้ให้การปรึกษา

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสื่อสารอย่างสันติ ผู้สอน & ออกแบบหลักสูตรสื่อสารอย่างสันติกว่า 80 หลักสูตร & หลักสูตรพัฒนาผู้นำสื่อสารอย่างสันติ 21 หลักสูตร, ผู้สอนการปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลทางจิตใจด้วยตนเอง ให้กับผู้นำ ผู้บริหาร บุคลากรหลากหลายอาชีพ อาทิ ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักบวชในศาสนาต่างๆ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักพัฒนา นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก พ่อแม่ และองค์กรกว่า 300 องค์กร นาน 45 ปี


• ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรสื่อสารอย่างสันติ (NVC: Nonviolent Comunication) นาน 20 ปี

• CNVC Certification Candidate Trainer ศูนย์กลาง Center for Nonviolent Communication (CNVC)

• ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากรสื่อสารอย่างสันติกว่า 80 หลักสูตร & พัฒนาผู้นำสันติ 21 หลักสูตร

• Certified TRE® Provider คนไทยคนแรกผู้สอน TRE® Tension & Trauma Release Exercises (Berceli,2005)

ปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง ไม่ต้องเล่าเรื่อง

• นักจิตปรึกษาผู้สอนการให้คำปรึกษา Training-Group & Group Counseling นานกว่า 40 ปี

• วิทยากรกรสร้างสันติ (Peace Maker) นานกว่า 35 ปี

• ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ

• InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body) จาก InterPlay Center

• Heart Intelligence Facilitator™ คนไทยคนแรกผู้สอนความฉลาดของหัวใจจาก Heartmath Institute

• Drum Circle & Drum Healing Facilitator ผู้สอนกลองพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยา

จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)

• อาจารย์ผู้สอนนพลักษณ์กับการพัฒนาจิตวิญญาณ & พลังภาวนา

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน : เพื่อสนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ


ติดต่อเรา Line ID: narislove

ติดต่อเราได้ที่

Email : riscarefor@gmail.com

Line ID: narislove

Tel : 093-445-9665

บ้านใส่ใจ www.carefor.org

Red Swirl Vibrant Doodle
Flat Vibrant Note Paper with Clip Illustration
Rough Organic Cutout Stout Bowl Illustration
Rough Organic Cutout Rounded Incline Illustration