บ้านใส่ใจ Carefor.org สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2023 เวลา 18:00-21:00 น.

🌦 งานวิจัยใหม่พบ 7 ปัญหา: การตัดสินตนเอง & วิจารณ์ตนเอง 📊


🔮 1.ตัดสินตนเอง: ผู้ใหญ่ 70% พบว่าการตัดสินตนเองทำให้ดูถูกคุณค่าตนเองอย่างต่อเนื่อง Smith, J. L., & Williams, K. (2021).


🌪 2.วิจารณ์ตนเอง: ผู้ใหญ่ 65% พบว่าการวิจารณ์ตนเองจนเป็นความเคยชิน กัดกร่อนความภาคภูมิใจในตนเอง Davis, P., & Johnson, L. (2022).


🌫 3.มั่นใจในตนเองลดลง: ผู้คน 60% มีความสงสัยในความสามารถของตนเองอยู่เสมอ Chen, S., & Kim, H. (2021).


🌈 4.สื่อสารบกพร่อง: ผู้คน 50 % มีความยากลำบากเป็นอย่างมากในการแสดงออกอย่างจริงใจ Walker, N., & Miller, T. (2021).


🌊 5.สัมพันธ์ตึงเครียดหรือขัดแย้งกัน: ผู้คน 45% มีความยากลำบากในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับคนรักและผู้อื่น Adams, J., & Smith, C. (2020).


🌦 6.เครียดสะสม: ผู้ใหญ่ 80% เผชิญความเครียดสะสม หนักใจ และท่วมท้น Lee, H., & Brown, P. (2022). Lee, H., & Brown, P. (2022).


🌘 7.วิตกกังวลต่อเนื่อง: ผู้ใหญ่ 40% รู้สึกว่างเปล่า ไร้ประโยชน์ ไร้จุดหมายชีวิต Graham, S., & Williams, R. (2022).

🌿 วิจัยล่าสุดพบว่า การฝึกปฏิบัติสื่อสารอย่างสันติช่วยแก้ปัญหา

การตัดสินตนเอง & วิจารณ์ตนเองได้ดังต่อไปนี้


🌻 เมื่อเรียนรู้ ฝึกฝน & ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้น 7 ประการ


🌺 1.มีความกรุณาต่อตนเองเพิ่มขึ้น 80% ลดการตัดสินตนเองผ่านการเรียนรู้และพูดคุยอย่างใจดีต่อตนเอง Anderson, J., & Klein, R. (2021). NVC and the Role of Self-Compassion. Journal of Compassion-focused Therapy, 17(2), 150-167.


🌸 2.ตระหนักรู้อย่างมีสติเพิ่มขึ้น 75% ช่วยให้คำวิจารณ์ตนเองสงบเงียบลง ด้วยการฝึก NVC Mindfulness Technique แบบสื่อสารอย่างสันติ Clark, S., & Foster, E. (2021). Mindful Awareness in NVC Practices. Mindfulness and Psychotherapy, 29(3), 255-270.


🌹 3.ความมั่นใจเพิ่มขึ้น 85% สร้างความมั่นใจในตนเอง ผ่านการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อตรงจริงใจ (Honest Communication) Roberts, L., & Wilson, J. (2022). Building Confidence through NVC. Journal of Self and Identity, 21(1), 12-29.


🌼 4.สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 90% ทลายกำแพงที่ขัดขวางการแสดงออกอย่างจริงใจ (Authentic Expression) เพิ่มความมั่นใจในตนเองด้วยเครื่องมือสื่อสารอย่างสันติ Lee, H., & Taylor, S. (2021). The Efficacy of NVC in Fostering Effective Communication. Communication Quarterly, 69(4), 440-456.


🌷 5.รักษาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 70% บำรุงรักษาความสัมพันธ์ & จัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าอกเข้าใจ James, P., & Sanders, L. (2022). NVC and Relational Healing. Couple and Family Therapy, 20(2), 85-100.


🌳 6.จัดการความเครียดได้ดีขึ้น 80% จัดการความเครียดผ่านการมีสติที่มีพื้นฐานจากสื่อสารอย่างสันติ มีเทคนิคจัดการและลดความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ Miller, N., & Hall, J. (2021). Stress Management and NVC. Journal of Stress and Coping, 38(3), 175-189.


🎁 7.ค้นหาเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนขึ้น 60% สื่อสารอย่างสันติช่วยให้เป้าหมายชีวิตชัดเจนขึ้น Thompson, K., & Adams, J. (2022). Existential Navigation Through NVC. Journal of Existential Psychology, 14(1), 42-58.


😃 ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหาการตัดสินตนเอง & วิจารณ์ตนเองแบบสื่อสารอย่างสันติ เชิญสมัครเข้าร่วม Workshop


🌱 เปลี่ยนการตัดสิน & วิจารณ์ตนเองเป็นความกรุณา & สันติในจิตใจ "Transform Self-Judgment & Self-Criticism into Self-Compassion & Inner Peace!" based on NVC: Nonviolent Communication


🌼วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2023 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

🌹ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

🌏based on New Research & Study

👫Empathy Sunday ครั้งที่ 102


🎁 Workshop 3 ชั่วโมง: คุณจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนการตัดสินตนเอง & วิจารณ์ตนเองเป็นความกรุณา &

สันติในจิตใจ บนพื้นฐานงานศึกษาวิจัยล่าสุด


😊 0.เจาะลึกหลักการเปลี่ยนการตัดสินตนเอง & วิจารณ์ตนเองเป็นความกรุณา & สันติในจิตใจอย่างรวดเร็ว


🌺 1.ฝึกทักษะการเพิ่มความกรุณาต่อตนเอง ลดการตัดสินตนเองผ่านการเรียนรู้และพูดคุยอย่างใจดีต่อตนเอง


🌸 2.ฝึกเทคนิคการตระหนักรู้อย่างมีสติ ช่วยให้คำวิจารณ์ตนเองสงบเงียบลง ด้วยการฝึก NVC Mindfulness Technique

แบบสื่อสารอย่างสันติ


🌹 3.ฝึกวิธีสร้างความมั่นใจในตนเอง ผ่านการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อตรงจริงใจ


🌼 4.ฝึกทักษะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทลายกำแพงที่ขัดขวางการแสดงออกอย่างจริงใจ ด้วยเครื่องมือสื่อสารอย่างสันติ


🌷 5.ฝึกวิธีรักษาความสัมพันธ์ บำรุงรักษาความสัมพันธ์ & จัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าอกเข้าใจอย่างรวดเร็ว


🌳 6.ฝึกเทคนิคจัดการความเครียด ผ่านการมีสติแบบสื่อสารอย่างสันติ เทคนิคจัดการและลดความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ


🎁 7.ฝึกวิธีค้นหาเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนขึ้น เกิดความชัดเจนในความต้องการของตนเอง มีวิธีค้นหาเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนขึ้น

🎉 ฝึกปฏิบัติ 🎉


💕 ฝึกร่วมกันอย่างอบอุ่น: มิตรภาพ ช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ในกลุ่มฝึก

🌍 ฝึกซ้อมสื่อสารเพื่อใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง

🎨 มีขั้นตอนให้ฝึกได้ง่าย ใช้ได้ตลอดชีวิต

💖 สนทนาถามตอบข้อสงสัยอย่างกันเอง

🧘‍♂️ ค้นพบสิ่งดีที่มีอยู่ในตนเอง

🎁 นำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

💰 คุ้มค่า: การฝึกอบรมคุณภาพสูง ค่าเรียนที่ย่อมเยาว์


นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว


1. 🌟วิทยากร: พัฒนาชีวิต การงาน ความรัก ความสัมพันธ์นานกว่า 45 ปี ให้กับสถาบัน องค์กรกว่า 300 องค์กร

2. 🌼ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนกรสื่อสารอย่างสันตินาน 19 ปี CNVC Certification Candidate Trainer จาก CNVC Center

3. 🕊️ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ

4. ✨ผู้สอนหลักสูตรสื่อสารอย่างสันติมากกว่า 120 หลักสูตร

5. 🌿ครู Certified TRE® Provider (คนไทยคนแรก) นาน 9 ปี จาก TRE® Global

6. 💖กระบวนกร Heart Lock-in Facilitator™ (คนไทยคนแรก) นาน 7 ปี จาก Heartmath Institute

7. 💞Trainer และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษาให้นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกนานกว่า 36 ปี


🌱สมัครด่วน: การให้ของท่าน 490 บาท ช่วยเผยแพร่สื่อสารอย่างสันติให้คนไทย 1 ล้านคน

✨รับจำนวนจำกัด (ท่านที่ทำงานเยาวชน ติดขัดทุนทรัพย์ ตั้งใจจริง ฝึกจริงจัง ติดต่อได้)

จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

(Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

101 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติ

101 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะ

สื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonvilent Communication) นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร

ติดตามรายการใหม่ได้ที่ www.carefor.org

เมื่อมีเรื่องกันคุณเป็นแบบไหน?

สู้ : แรงมาแรงไป

Two Aggressive Men Fighting

หนี : หนีดีกว่า

Angry Man Arguing Having Conflict with Somebody Vector Illustration
Scared Running Girl Icon, Cartoon Style

สตั๊น : ไปไม่เป็น

Aggressor and  with Violent Man Holding Tight and Abusing Weak Teen Boy Vector Illustration

แล้วเราจะรับมือความขัดแย้งได้อย่างไร

Couple Quarrel,  Conflict, Angry Men and Women Arguing. Couples Fighting, Characters Yell at Each Other, Relationship Problems Vector Set

3 วิธีฝึกรับมือความขัดแย้ง

Number 1 Painting

ฝึก Focus ที่ตัวฉันเอง

ตั้งหลัก ให้ความเข้าใจตนเอง

ฉันรู้สึก ฉันต้องการอะไร

Angry Parent Yelling at a Kid
Number 2 Painting

ฝึก Focus ที่อีกฝ่าย

เข้าอกเข้าใจเขา

เขารู้สึก เขาต้องการอะไร

Father Yelling at His Son
Number 3 Painting

ฝึก Focus ที่เรา (ฉัน & เขา)

จะทำอะไรได้บ้าง

เพื่อตอบความต้องการ

ของทั้งสองฝ่าย

Cute Couple in Love, Young People in Romantic Relationships. Characters on Date, Couples Dating, Hugging or Walking Together Vector Set

แต่ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้

Woman Love Themselves Illustration

ในเวลานั้น...

เราอาจต้องการความเข้าอกเข้าใจ

เราต้องการความเข้าอกเข้าใจ

เพื่อให้ความเข้าอกเข้าใจ

We need empathy to give empathy.

Marshall Rosenberg

Woman Respect Themselves Illustration

เราเติมเต็มความเข้าอกเข้าใจได้โดย

  1. หยุด & หายใจ
  2. ร้องออกมาอย่างไม่รุนแรง
  3. ให้เวลากับตนเอง

Marshall Rosenberg

Woman Meditating Illustration

เมื่อเราเติมเต็มตัวเองแล้ว

เราจะเข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้น

woman hugs herself self love concept

นี่คือความจำเป็นของการ

ฝึก-ฝึก-ฝึก เพื่อเรารับมือได้คล่อง

Teens Girls Student Conflict Illustration

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากร

ผู้ก่อตั้ง Carefor Peace Center สร้างความรัก ความเข้าใจ และสันติ ผู้ให้การปรึกษา

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสื่อสารอย่างสันติ ผู้สอน & ออกแบบหลักสูตรสื่อสารอย่างสันติกว่า 80 หลักสูตร & หลักสูตรพัฒนาผู้นำสื่อสารอย่างสันติ 21 หลักสูตร, ผู้สอนการปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลทางจิตใจด้วยตนเอง ให้กับผู้นำ ผู้บริหาร บุคลากรหลากหลายอาชีพ อาทิ ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักบวชในศาสนาต่างๆ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักพัฒนา นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก พ่อแม่ และองค์กรกว่า 300 องค์กร นาน 45 ปี


• ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรสื่อสารอย่างสันติ (NVC: Nonviolent Comunication) นาน 20 ปี

• CNVC Certification Candidate Trainer ศูนย์กลาง Center for Nonviolent Communication (CNVC)

• ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากรสื่อสารอย่างสันติกว่า 80 หลักสูตร & พัฒนาผู้นำสันติ 21 หลักสูตร

• Certified TRE® Provider คนไทยคนแรกผู้สอน TRE® Tension & Trauma Release Exercises (Berceli,2005)

ปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง ไม่ต้องเล่าเรื่อง

• นักจิตปรึกษาผู้สอนการให้คำปรึกษา Training-Group & Group Counseling นานกว่า 40 ปี

• วิทยากรกรสร้างสันติ (Peace Maker) นานกว่า 35 ปี

• ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ

• InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body) จาก InterPlay Center

• Heart Intelligence Facilitator™ คนไทยคนแรกผู้สอนความฉลาดของหัวใจจาก Heartmath Institute

• Drum Circle & Drum Healing Facilitator ผู้สอนกลองพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยา

จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)

• อาจารย์ผู้สอนนพลักษณ์กับการพัฒนาจิตวิญญาณ & พลังภาวนา

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน : เพื่อสนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ


ติดต่อเรา Line ID: narislove

ติดต่อเราได้ที่

Email : riscarefor@gmail.com

Line ID: narislove

Tel : 093-445-9665

บ้านใส่ใจ www.carefor.org

Red Swirl Vibrant Doodle
Flat Vibrant Note Paper with Clip Illustration
Rough Organic Cutout Stout Bowl Illustration
Rough Organic Cutout Rounded Incline Illustration