เสาร์-อาทิตย์ 26-27 พฤศจิกายน 2022

เวลา 13:00-16:00 และ 18:00-21:00

Button

รู้หมด แต่อดไม่ได้ ทำไงดี?

อยากทำ-แต่ไม่ทำ? ไม่อยาก-แต่ทำ?

ค้นพบตัวตน & เติบโตด้วยนพลักษณ์ & สื่อสารอย่างสันติ


Go beyond your life with Enneagram & NVC

เสาร์-อาทิตย์ 26-27 พฤศจิกายน 2022

เวลา 13:00-16:00 และ 18:00-21:00


Zoom Online ดูรายละเอียด www.carefor.org

สมัครที่ Line ID: @carefor.org

คุณเป็นอย่างหนึ่งใน 9 ลักษณะนี้บ้างไหม?


1)วิจารณ์ตนเอง-คนอื่นได้ แต่ใครมาวิจารณ์ฉัน รับยากอ่ะ ทำไงดี?

2)ฉันมีแต่ให้ เขาไม่เห็นคุณค่า น้อยใจจัง ทำไงดี?

3)งานสำเร็จ แต่ความสัมพันธ์ไม่เวิร์คทำไงดี?

4)เข้าใจคนอื่น แต่ไม่มีใครเข้าใจฉัน ฉันดีไม่พอ? ทำไงดี?

5)ความรู้มีเยอะ อยากปล่อยของ ไม่กล้าทำ ทำไงดี?

6)กังวล นึกถึงแต่เรื่องร้าย อยากผ่อนคลาย ทำไงดี?

7)หลั่นล้าไปวันๆ ชีวิตไม่ก้าวหน้า ทำไงดี?

8)ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง พูดตรง จริงใจ แต่ไร้เมตตา ทำไงดี?

9)รักสงบสันติ ไม่อยากมีเรื่อง ชิวชิว ดื้อเงียบ ทำไงดี?

เรียนรู้ ค้นพบลักษณะทางบวก & ทางลบประจำตัวและ

การสื่อสารที่ช่วยให้คุณอยู่ร่วมกับคนที่บ้าน ที่ทำงาน ได้ง่ายขึ้น

เข้าใจกันมากขึ้น มีความสุข มีพลัง มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

ด้วยนพลักษณ์ (Enneagram) และสื่อสารอย่างสันติ (based on NVC)

ประโยชน์ & ความคุ้มค่าที่ผู้เข้าร่วมได้รับ ค้นพบตัวตนด้วยนพลักษณ์ & สื่อสารอย่างสันติ

ฝึกปฏิบัติ 80% ทำความเข้าใจหลักการ 20% ของเวลาทั้งหมด


1)เข้าใจหลักคิด การค้นพบตัวตน & เติบโตด้วยนพลักษณ์ & สื่อสารอย่างสันติ

2)ฝึกวิธีค้นพบตัวตนทั้งด้านดี & ด้านมืด ที่มีผลต่อชีวิตตนเองและผู้อื่นทั้งทางบวกและทางลบ

3)ฝึกวิธีดูแลตนเองในยามเครียดจากตัวตนให้คืนสู่ภาวะสมดุล

4)ฝึกวิธีพัฒนาด้านดี & เอาชนะด้านมืดด้วยตนเองและวิธีขอเพื่อนช่วย

5)ฝึกวิธีท้าทายตนเองให้หลุดพ้นจากข้อเสียประจำตัวตนอย่างทรงพลัง

6)ฝึกวิธีเข้าใจและอยู่ร่วมกันกับผู้คนที่มีลักษณะต่างจากตนเอง

7)ฝึกวิธีส่งเสริมชีวิตตนเอง คนที่คุณรัก คนรอบข้างที่เหมือนและแตกต่างจากตัวคุณ

8)ฝึกวิธีสื่อสารกับคนที่มีเหมือนและต่างจากคุณเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความรัก & เข้าใจทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน

9)ฝึกวิธีสื่อสารกับตนเองเพื่อส่งเสริมชีวิตให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น

10)ฝึกวิธีประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตนเองทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และชุมชน

อาจารย์ Ramida J. Crone จากประเทศสวีเดน วิทยากร & โค้ชนานกว่า 10 ปี

 • Certified Enneagram จาก The Madanes School of Enneagram, Sweden
 • Relationship Coach จาก Swedish Government for Parenting, Sweden
 • Values Coach จาก Discover Your Values By Shalom H. Schwarl, Sweden
 • Emotional Intelligence Coach จาก Alison Empower Yourself, Sweden

อาจารย์ นริศ มณีขาว วิทยากร & ผู้ให้คำปรึกษานาน 43 ปี ให้กับ 300 องค์กร

 • Certified Tension & Trauma Release Exercises จาก TRE® Global
 • CNVC Certification Candidate จาก Center for Nonviolent Communication
 • ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ
 • ครูนพลักษณ์ (Enneagram) นาน 30 ปีให้มหาวิทยาลัยกว่า 30 สถาบัน

รับไม่เกิน 10 ท่าน ปิดรับสมัครเมี่อครบจำนวนผู้สมัครแล้ว


พิเศษท่านที่สมัครภายในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้

ลงทุนค่าเรียนเพียง 3,990 บาท จากค่าเรียนจริง 5,990 บาท


นักบวชทำงานชุมชน เยาวชน & สังคมขอรับทุนเข้าร่วมได้


รายได้สนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(ติดขัดทุนทรัพย์ติดต่อได้)


จัดโดย บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center

หน่วยงานอิสระ ไม่แสวงหากำไร


ติดตามรายการใหม่ได้ทุกวันพุธ www.carefor.org

บ้านใส่ใจ carefor.org Peace Center

อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2022 เวลา 18:00-21:00

Button

เปลี่ยนสัมพันธ์พัง เป็นสัมพันธ์ปัง!

บ่น ต่อว่า พูดแรง เงียบ ไม่พูด พูดลับหลัง?

ทำไมพูดกันดีๆไม่ได้เหรอ ... ทำไงดี?

Transform Relationship into Love Peace & Joy


วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2022 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

Empathy Sunday Practice Group ครั้งที่ 59

สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ : เปลี่ยนสัมพันธ์พัง เป็นสัมพันธ์ปัง!

ท่ามกลางบรรยากาศ มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ

ฝึกปฏิบัติ 80% หลักคิด 20%


1)ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตตามสไตล์เพื่อคุณ คนที่คุณแคร์ ที่บ้าน ที่ทำงาน


2)หลักคิด & ฝึกปฏิบัติ 4 ทักษะเปลี่ยนสัมพันธ์พังให้เป็นสัมพันธ์ปังด้วยการฟัง &

ให้ความเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยกาย-ใจ-จิตวิญญาณ

เยียวยาความสัมพันธ์เพื่อรักตนเองและคนอื่นได้ง่ายขึ้น


3)หลักคิด & ฝึกปฏิบัติ 3 ทักษะ วิธีฟัง &

ให้ความเข้าอกเข้าใจคนที่สัมพันธ์พังอย่างลึกซึ้ง


4)ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ Relationship Counseling


5)ฝึก & ค้นพบแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเอง?

นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 43 ปี 300 องค์กร

 • กระบวนกรสื่อสารอย่างสันติ CNVC Certification Candidate Trainer : CNVC Center for Nonviolent Communication
 • ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ
 • ครู TRE® ปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเอง Global Certified TRE® Provider : Tension & Trauma Release Exercises : จากสถาบัน TRE® Global

ฝึกแล้วนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

รับไม่เกิน 10 ท่าน สมัครได้ที่ Line ID: @carefor.org


พิเศษท่านที่สมัครภายใน 19 พฤศจิกายนนี้

ลงทุนเรียนรู้เพียง 490 บาท จากค่าเรียนจริง 1,490 บาท


นักบวชทำงานชุมชน เยาวชน & สังคมขอรับทุนเข้าร่วมได้


รายได้สนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(ติดขัดทุนทรัพย์ติดต่อได้)


สนใจรับเคล็ดลับสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติฟรีได้ที่ Line ID: @carefor.org


ฝึกปฏิบัติ Empathy Sunday Zoom Online ทุกวันอาทิตย์ 18:00-21:00 ดูที่ www.carefor.org

จัดโดย บ้านใส่ใจ Carefor.org Peace Center อิสระ ไม่แสวงหากำไร

จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

(Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

ติดตามรายการใหม่ได้ที่ www.carefor.org

Button

เมื่อมีเรื่องกันคุณเป็นแบบไหน?

สู้ : แรงมาแรงไป

Two Aggressive Men Fighting

หนี : หนีดีกว่า

Angry Man Arguing Having Conflict with Somebody Vector Illustration
Scared Running Girl Icon, Cartoon Style

สตั๊น : ไปไม่เป็น

Aggressor and with Violent Man Holding Tight and Abusing Weak Teen Boy Vector Illustration

แล้วเราจะรับมือความขัดแย้งได้อย่างไร

Couple Quarrel, Conflict, Angry Men and Women Arguing. Couples Fighting, Characters Yell at Each Other, Relationship Problems Vector Set

3 วิธีฝึกรับมือความขัดแย้ง

Watercolor number 1

ฝึก Focus ที่ตัวฉันเอง

ตั้งหลัก ให้ความเข้าใจตนเอง

ฉันรู้สึก ฉันต้องการอะไร

Angry Parents Yelling at Kids, Bad Parenting, Problems. Frustrated Mother Shouting at Scared Child, Father Scolding Son Vector Set
Watercolor number 2

ฝึก Focus ที่อีกฝ่าย

เข้าอกเข้าใจเขา

เขารู้สึก เขาต้องการอะไร

Angry Parents Yelling at Kids, Bad Parenting, Problems. Frustrated Mother Shouting at Scared Child, Father Scolding Son Vector Set
Watercolor number 3

ฝึก Focus ที่เรา (ฉัน & เขา)

จะทำอะไรได้บ้าง

เพื่อตอบความต้องการ

ของทั้งสองฝ่าย

Cute Couple in Love, Young People in Romantic Relationships. Characters on Date, Couples Dating, Hugging or Walking Together Vector Set

แต่ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้

Woman Love Themselves Illustration

ในเวลานั้น...

เราอาจต้องการความเข้าอกเข้าใจ

เราต้องการความเข้าอกเข้าใจ

เพื่อให้ความเข้าอกเข้าใจ

We need empathy to give empathy.

Marshall Rosenberg

Woman Respect Themselves Illustration

เราเติมเต็มความเข้าอกเข้าใจได้โดย

 1. หยุด & หายใจ
 2. ร้องออกมาอย่างไม่รุนแรง
 3. ให้เวลากับตนเอง

Marshall Rosenberg

Woman Meditating Illustration

เมื่อเราเติมเต็มตัวเองแล้ว

เราจะเข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้น

woman hugs herself self love concept

นี่คือความจำเป็นของการ

ฝึก-ฝึก-ฝึก เพื่อเรารับมือได้คล่อง

Teens Girls Student Conflict Illustration

60 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติ

Button

60 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะ

สื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonvilent Communication) นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากร

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน : เพื่อสนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ


ติดต่อเรา Line ID: narislove

ติดต่อเราได้ที่

Email : riscarefor@gmail.com

Line ID: narislove

Tel : 093-445-9665

บ้านใส่ใจ www.carefor.org

Empathy Heart

www.empathyheart.org

Red Swirl Vibrant Doodle
Flat Vibrant Note Paper with Clip Illustration
Rough Organic Cutout Stout Bowl Illustration
Rough Organic Cutout Rounded Incline Illustration