บ้านใส่ใจ Carefor.org สื่อสารอย่างสันติ based on NVC สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

Life, Work, Love & Relationship

วิทยากร: นริศ มณีขาว

Pink Scribble Icon
Abstract Organic Shape Vector Illustration

Line ID: @carefor.org

Trainer, Facilitator, Coach, Counselor

based on

  • NVC: Nonviolent Communication
  • TRE: Tension & Trauma Release
  • NVC Counselor & Coaching
  • Music, Art & InterPlay Body Movement
  • Body Mind & Soul Based
  • Science of Compassion & Neuroscience

www.carefor.org

วิทยากร นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว

1) วิทยากร 150 หลักสูตร & ผู้ให้คำปรึกษา ที่ปรึกษาผู้บริหาร :

พัฒนาชีวิต การงาน ความรัก ความสัมพันธ์นานกว่า 46 ปี ให้กับสถาบัน องค์กรกว่า 300 องค์กร

2) ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนกรสื่อสารอย่างสันตินาน 20 ปี

CNVC Certification Candidate Trainer จาก CNVC Center

3) ที่ปรึกษาและโค้ช Counselor & NVC TRE® Coach ให้กับเจ้าของ CEO ผู้นำ ผู้บริหารองค์กรนาน 35 ปี

4) ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ based on NVC

5) ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างเข้าใจ ทำอะไรก็สำเร็จ based on NVC

6) ผู้สอนหลักสูตรสื่อสารอย่างสันติมากกว่า 120 หลักสูตร

7) ครู Certified TRE® Provider (คนไทยคนแรก) :

Tension & Trauma Release Provider/Coach นาน 10 ปี จาก TRE® Global

8) กระบวนกร Heart Intelligence Facilitator™ (คนไทยคนแรก) นาน 8 ปี จาก Heartmath Institute

9) Music Healing, Drum Circle Drum Circle & Drum Healing Facilitator

ผู้สอนกลอง-จังหวะเพื่อพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยา

จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)

10) Trainer และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษาให้ผู้นำ ผู้บริหาร สถาบันต่างๆ

นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท นานกว่า 37 ปี

11) ผู้สอน InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body)

จากสถาบัน InterPlay Center

12) ผู้สอน Enneagram เพื่อการค้นพบตนเอง เข้าใจผู้อื่น พัฒนาชีวิต จิตใจ การงาน ความสัมพันธ์นาน 34 ปี

Organic Abstract Shape Vector

วิธีการเรียนรู้ & ฝึกปฏิบัติจากเรื่องจริงของผู้เรียน

Abstract watercolor brushstroke element
Information Icon
หล กค ด
การนำไปใช
ฝ กปฏ บ ต
การค นพบ
Organic Abstract Shape Vector
Abstract Shape
Abstract Shape

Reflective Pedagogy Paradigm (RPP)

St. Ignatius of Loyola

within Experiential Learning

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning

นริศ มณีขาว บ้านใส่ใจ carefor.org

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

องค์ประกอบที่สำคัญของสื่อสารอย่างสันติ (NVC)

0. ความตั้งใจหรือเจตนาของฉันในการสื่อสารครั้งนี้ (Intention)


• เริ่มต้นด้วยการบอกถึงความตั้งใจหรือเจตนาในการสื่อสารครั้งนี้

• เหตุผล : ช่วยให้ทุกฝ่ายเปิดใจได้ง่ายขึ้น ลดความอึดอัดใจและกลไกปกป้องตนเอง


• ตัวอย่าง : “ความตั้งใจของผมในการคุยกันคือ ผมอยากเห็นความราบรื่นในการทำงานร่วมกัน”

แทนการพูดถึงปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น ฯลฯ โดยไม่บอกความต้องใจหรือเจตนาก่อน


รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

1. สังเกตโดยปราศจากการประเมินหรือตัดสิน (Observation)


• บอกถึงสิ่งที่สังเกตเห็นหรือได้ยิน โดยปราศจากการประเมินหรือตัดสิน

• เหตุผล : เพื่อช่วยให้อีกฝ่ายเปิดใจง่ายขึ้น

• ตัวอย่าง : “ผมได้รับรายงานของโครงการนี้เมื่อเช้า” แทนที่จะเป็น “คุณส่งรายงานช้าเสมอ”


2. ความรู้สึกโดยปราศจากการวิจารณ์ (Feeling)


• ระบุความรู้สึกทางกายหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณ โดยใช้คำสรรพนาม “ฉัน”

(ดูในใบรายการความรู้สึก)

• เหตุผล : การแบ่งปันความรู้สึกสามารถสร้างความเข้าใจและการเชื่อมสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น

• ตัวอย่าง : “ผมรู้สึกกังวล” แทนที่จะเป็น “คุณทำให้ฉันกังวล”

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

3. ความต้องการ/คุณค่าโดยปราศจากการพาดพิงถึงคนอื่น (Need/Value)


• ระบุความต้องการสากล - คุณค่าสำคัญของคุณ (ดูในใบรายการความต้องการ/คุณค่า)

• เหตุผล : เพื่อเห็นความต้องการสำคัญที่ไม่ได้รับการเติมเต็ม/ตอบสนอง

• ตัวอย่าง : “ผมอยากเห็นความราบรื่นในการทำงาน” แทนที่จะพูดว่า

“คุณต้องรับผิดชอบให้มากกว่านี้”


4. ให้ความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง (Empathy) แม้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดหรือทำ


• เปิดใจรับฟังความรู้สึกและความต้องการของอีกฝ่าย และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนคำขอของคุณ

• เหตุผล : ช่วยส่งเสริมความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพิ่มโอกาสในการร่วมมือกัน

• ตัวอย่าง : หากบุคคลอื่นอธิบายว่าพวกเขาล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

คุณอาจเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเวลาร่วมกันสำหรับงานครั้งต่อไป

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

5. ขอ(ร้อง)โดยให้อิสระที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ (Request)


วิธีการเพื่อเติมเต็มความต้องการ โดยสื่อสารอย่างชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถทำได้

• เหตุผล : คำขอที่เป็นรูปธรรมมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบสนองมากกว่าความต้องการที่

คลุมเครือหรือคาดหวังว่าอีกฝ่ายควรจะรู้ได้เอง


• ตัวอย่าง : “ในงานต่อไป คุณจะช่วยส่งรายงานตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ไหม?...

คุณคิดอย่างไร?” แทนคำว่า “ในคราวหน้า คุณต้องส่งงานให้ตรงเวลาที่นัดไว้นะ”

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

6. ให้ความเข้าใจตนเอง (Self-Empathy)


• เมื่อเขาตอบกลับมาว่าเขารู้สึก และต้องการอะไรแล้ว ฉันไตร่ตรองว่า

“ฉันรู้สึก....(อย่างไร)” และ “ฉันต้องการ....(อะไร)”

• เหตุผล : ช่วยให้คุณชัดเจนในตนเอง และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยังเพิ่มความสามารถในการเข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายด้วย

• ตัวอย่าง : เรื่องเวลาการดำเนินงานช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ คุณตระหนักว่า “ฉันกังวลใจ”

และ “ฉันอยากเห็นความราบรื่นในการทำงาน” ช่วยให้คุณสื่อสารได้สงบและมั่นคงมากขึ้น

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

7. สนทนาต่อเนื่องเพื่อหาวิธีการที่ตอบความต้องการของทุกฝ่ายแบบชนะ-ชนะ


• การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนกลับไปกลับมา โดยทั้งสองฝ่ายรับทราบความรู้สึกและความต้องการของกันและกัน

• เหตุผล : ช่วยในการค้นหาวิธีการที่เติมเต็มความต้องการของทุกฝ่ายแบบ Win-Win Solutions ในการหาข้อตกลงร่วมกัน

• ตัวอย่าง : อภิปรายถึงวิธีที่เป็นไปได้ และหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

8. การขอบคุณอย่างจริงใจ (Gratitude)


• ขั้นตอน : การขอบคุณทุกฝ่ายอย่างจริงใจในความร่วมมือแบ่งปันความรู้สึก ความต้องการ

และหาวิธีการร่วมกัน

• เหตุผล : เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการเห็นคุณค่า และเคารพในการทำงานร่วมกัน

• ตัวอย่าง : “ผมขอบคุณทุกท่านมากสำหรับความช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจในการหาวิธีการ

ที่ทุกฝ่ายสบายใจในการทำงานร่วมกัน ผมยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านเป็นอย่างมากครับ”

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

แต่ละขั้นตอนของสื่อสารอย่างสันติ NVC ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนรูปแบบการสื่อสารที่มีความเข้าอกเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในจัดการความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น


สิ่งสำคัญคือ การฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งในการเข้าใจตนเอง (Self-Empathy) เข้าใจคนอื่น (Empathy to Others) สื่อสารอย่างซื่อตรงจริงใจ (Honest Expression) เพื่อหาวิธีการตอบความต้องการทุกฝ่าย (Win-Win Solutions)


Reference:

  • Rosenberg, M. B. (2002). Speak Peace in a World of Conflict
  • Rosenberg, M. B. (2003). Nonviolent Communication: A Language of Life (2nd ed.).
  • Rosenberg, M. B. (2015). Creating Peaceful Relationships: A Guide to Nonviolent Communication. Puddledancer Press.


E-book ฟรี สื่อสารอย่างเข้าใจ ทำอะไรก็สำเร็จ

150 หลักสูตรฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติสื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonviolent Communication) สามารถนำใช้ในการพัฒนาได้อย่างหลายหลาก อาทิ

พัฒนาชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร


จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

(Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

ติดต่อเราได้ที่

Email : riscarefor@gmail.com

Line ID: narislove

Tel : 093-445-9665

บ้านใส่ใจ www.carefor.org

Facebook: สื่อสารอย่างสันติ นริศ มณีขาว