บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 1185 friends Online

คอร์ส NVC สื่อสารสร้างความรัก & เข้าใจ ครั้งที่ 182 และ TRE เพิ่ีมความรัก & ความเข้าใจ ครั้งที่ 20

  
2 คอร์สนี้ จัดขึ้นด้วยความรัก เจตนาอยากสนับสนุนผู้คนให้มีตัวช่วยสร้างความรัก ความเข้าใจ ดูแลตนเอง & คนรอบข้างทั้งที่บ้าน ที่ทำงานได้ง่ายขึ้น

รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การพึ่งตนเองของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ & ช่วยสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งอีกด้วย

ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ & คนในครอบครัว อยากมีส่วนร่วมสนับสนุน แนะนำกันเข้าร่วม 2 คอร์สนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง แต่ถ้าท่านไม่สะดวกใจจะแนะนำ ก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอให้สบายใจได้ครับ

ด้วยความรัก ความขอบคุณ & ซาบซึ้งใจ
นริศ มณีขาว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carefor.org
FB บ้านใส่ใจ carefor.org