NVC สื่อสารสร้างความรัก & เข้าใจ ครั้งที่ 182


NVC สื่อสารสร้างความรัก & เข้าใจ ครั้งที่ 182


คนธรรมดาอย่างคุณก็สร้างความรัก ความเข้าใจ

เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือได้ในทันที

 

เหมาะกับผู้ที่ดูแลตนเอง & คนอื่น :

พ่อ แม่ คู่รัก ครู อาจารย์ นักบวช แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา วิทยากร ครูโยคะ ครูสมาธิ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ไลฟ์โค้ช ประชาชนผู้สนใจ 

 

เสาร์-อาทิตย์ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. มูลนิธิเชนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 สุขุมวิท


@พิเศษ : สอนเพิ่มทาง VDO Call ให้อีก 4 ครั้ง

 

รายได้ทั้งหมดสนับสนุนงานพัฒนาอาชีพ – พึ่งตนเองของเพื่อนมนุษย์ & ช่วยสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

สื่อสารสร้างความรัก & ความเข้าใจ ตามแนวทางสื่อสารสร้างสันติ (Based on NVC : Nonviolent Communication by Dr.Marshall Rosenberg www.cnvc.org) ฝึกทักษะ & เคล็ดลับพิเศษในการสื่อสารเพื่อดึงความกรุณา (Compassion) ที่มีอยู่แล้วในตัวคุณและคนอื่นออกมาสร้างความรัก ความเข้าใจ เปลี่ยนขัดแย้งเป็นความร่วมมือในครอบครัว ในที่ทำงาน และทุกที่ที่คุณอยู่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

 

ประโยชน์ของสื่อสารสร้างสันติ รายงานจาก 65 ประเทศทั่วโลก

 

1)ถ้าคุณรัก เข้าใจกันดีอยู่แล้ว ก็ช่วยให้คุณรัก & เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

2)ถ้าคุณมีความขัดแย้งกัน ก็ช่วยให้คุณเข้าใจกัน & ร่วมมือกันได้อย่างรวดเร็ว

3)ถ้าความสัมพันธ์ของคุณห่างเหินกัน ก็ช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้น

4)ถ้าคุณรู้สึกแย่ ก็ช่วยให้คุณมีวิธีเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นบวกได้

5)ถ้าคุณรู้สึกยากที่จะเข้าใจใครบางคน ก็ช่วยให้คุณเข้าใจคนๆนั้นง่ายขึ้น

6)ถ้าคุณรู้สึกทางลบกับคนที่คุณรัก ก็ช่วยให้คุณพูดคุยกันด้วยความเข้าใจ

7)ถ้าคุณกังวลที่จะบอกความในใจ ก็ช่วยให้คุณบอกได้อย่างสบายใจ

8)ถ้าคุณลำบากใจกับเพื่อนร่วมงาน ก็ช่วยให้คุณหาทางร่วมมือกันได้

9)ตอบโจทย์ตรงใจคุณ ปลดล็อคชีวิต การงาน & ความสัมพันธ์ของคุณ

 

=====


รายละเอียดการนำทักษะการสื่อสารสร้างสันติไปใช้ได้ในหลายด้าน ดังต่อไปนี้ รายงานจาก 65 ประเทศทั่วโลก

 

ครอบครัว

 • ลดความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือและความไว้วางใจ
 • ส่งเสริมศักยภาพของลูกในวัยต่างๆ

 

การศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

 • เพิ่มศักยภาพส่วนบุคคลของผู้เรียน
 • เสริมสร้างความปลอดภัยและความไว้วางใจซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
 • พัฒนาการทำงานเป็นทีม ประสิทธิภาพ และความร่วมมือ
 • เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร

 

ประสิทธิภาพในองค์กร

 • พัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม ประสิทธิภาพ และขวัญกำลังใจ
 • เพิ่มคุณภาพของบริการและผลผลิตขององค์กร
 • เพิ่มการทำประโยชน์ขององค์กรสู่ชุมชน

 

การพัฒนาตนเองและการเยียวยาจิตใจ

 • เปลี่ยนความละอายใจ ความเศร้า ให้เป็นพลังชีวิต
 • รักษาความเจ็บปวดในอดีต
 • เปลี่ยนแปลงนิสัยด้านลบ
 • ช่วยให้เข้าใจความต้องการที่สำคัญของตนเอง

 

การแก้ไขความขัดแย้ง

 • แก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติในระดับบุคคล สาธารณะ ระดับประเทศและนานาชาติ
 • เข้าถึงหัวใจของความขัดแย้ง และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • พัฒนาความร่วมมือ ฟังและรับรู้สิ่งที่คนอื่นต้องการบอกเรา
 • เปลี่ยนการวิจารณ์และกล่าวโทษเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยความกรุณา
 • ป้องกันความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดในอนาคต
 • ก้าวข้ามเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความรุนแรง

 

 

การพัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณ

 • ช่วยให้คุณค่าทางจิตวิญญาณและการกระทำสอดคล้องกัน
 • เปลี่ยนความเป็นศัตรูและการตัดสินเป็นความเข้าใจ
 • เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนมีร่วมกัน
 • เอาใจใส่ความต้องการของตนเพื่อเติมเต็มความกรุณาต่อคนอื่น

 

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

 • สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง
 • เปลี่ยนการตัดสินและการวิจารณ์ให้เป็นความเข้าใจและเชื่อมสัมพันธ์กัน
 • ฟังสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราได้ยินอย่างแท้จริง
 • ได้รับสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ออกคำสั่ง ไม่รู้สึกผิดหรือละอายใจ
 • ได้ยินความต้องการที่อยู่เบื้องหลังการกระทำหรือคำพูดของคนอื่น

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 • เพิ่มความเข้มแข็ง ขวัญกำลังใจและความภักดีต่อองค์กร
 • แก้ปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ลดความเครียดในที่ทำงานและการลางานบ่อย
 • ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานทุกคน
 • ได้ยินและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ส่งเสริมการประเมินผลที่ช่วยให้พนักงานแต่ละคนเติบโต
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน

 

จัดการความโกรธ

 • เปลี่ยนความโกรธก่อนที่จะนำไปสู่การกระทำที่ทำให้เสียใจในภายหลัง
 • ค้นพบความต้องการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโกรธของคุณ
 • เรียนรู้การเห็นคุณค่าสิ่งที่กระตุ้นตัวคุณและคนอื่นให้รู้สึกทางลบ
 • หาผลสรุปที่นำความพึงพอใจมาให้ทุกคน
 • แสดงความโกรธที่ช่วยเชื่อมใจคุณกับคนอื่น

=====

วิทยากร : อ.นริศ มณีขาว Trainer สื่อสารสร้างสันติ & การเป็นคนกลางนานกว่า 12 ปี


ผู้เชี่ยวชาญ & ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์


อุทิศตนให้กับงานพัฒนาชีวิต จิตใจ ความสัมพันธ์ ความเข้าใจกันของผู้คนนาน 38 ปี


=====

 

ดูรายละเอียดได้ที่ Website/FB บ้านใส่ใจ carefor.org

 

รับไม่เกิน 10 ท่าน สมัครได้ที่ Line ID: narislove โทร 093-445-1665

 

ค่าลงทะเบียน : พิเศษท่านละ 2,500 บาท (รวมอาหารว่าง 2 มื้อ)

 

โอนเงินค่าลงทะเบียน : ชื่อบัญชี นายนริศ มณีขาว

 

ธ.ไทยพาณิชย์ สุรวงศ์

002-2-10554-3

 

ธ.กสิกรไทย เซียร์รังสิต

018-3-29756-2

 

ธ.ทหารไทย เซียร์รังสิต

229-2-18828-7

 

ธ.กรุงไทย เซ็นจูรี่

481-0-06629-0

 

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งสลิปมาที่

Line ID: narislove

 

=====

ประวัติวิทยากรเพิ่มเติม : นริศ มณีขาว M.Ed. (Guidance & Counseling), B.Ed. (Music Education)


วิทยากร & ผู้ให้คำปรึกษา อุทิศตนให้กับการพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ ความรัก สื่อสารสร้างสันติ การเป็นคนกลางสร้างสันติ การพัฒนาจิตวิญญาณให้กับผู้คนในวงการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา พัฒนาสังคม พัฒนาผู้นำเยาวชน นักศึกษา ประชาชน มานานกว่า 38 ปี

 

วิทยากรจัดฝึกอบรมพัฒนากระบวนกรสร้างสันติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี 2547-2555)

 

วิทยากรฝึกทักษะสร้างความรัก ความเข้าใจ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมืออย่างรวดเร็วด้วยสื่อสารสร้างสันติ  การเป็นคนกลางตามแนวทาง NVC : Nonviolent Communication by Dr.Marshall Rosenberg) นานกว่า 12 ปี

 

ผู้เขียนร่วม หนังสือ “สื่อสารสร้างสันติ” (ปี 2559) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์


บรรณาธิการหนังสือ “สื่อสารอย่างสันติ คู่มือสื่อสารสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์”

 

ผู้เชี่ยวชาญ, กระบวนกรสื่อสารสร้างสันติ การเป็นคนกลาง (Based on NVC : Nonviolent Communication)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย, การพัฒนาหลักสูตร, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต “การสื่อสารอย่างสันติ”, “การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรม”

 

อาจารย์พิเศษผู้สอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

 

1st Thai Certified TRE® Provider ครู TRE คนไทยคนแรกที่ได้รับการรับรองจาก TRE® Global (Tension Stress & Trauma Release Exercises)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.traumaprevention.com

 

ผู้พัฒนาหลักสูตรและผสมผสานวิธีการฝึกร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อาทิ TRE® Tension & Trauma Releasing Exercises, Heart Intelligence, InterPlay : Unlock wisdom of body, NVC (Nonviolent Communication), Science of Compassion, Drum Circle & Drum Healing, Spiritual Exercises.

 

ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคกลองบำบัด Clinical Applications of Drumming & Drumming for Healing Facilitator, Drum Circle Facilitator

 

วิทยากรรับเชิญ รายการนารีกระจ่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, Good Life ชีวิตดี๊ดี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ carefor.org เพื่อชีวิต ผู้คน ธรรมชาติ, ทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่อาสาเพื่อสังคมและชนบทนานกว่า 30 ปี