บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 832 friends Online

InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาในตัวคุณ (Unlock Wisdom of Body)

เวิร์คช็อป InterPlay “ปลดล็อคพลังปัญญาในตัวคุณ” (Unlock The Wisdom of Your Body)

ระยะในการฝึกอบรม 1-2 วัน 9.00-17.00 น. (เช้ามาเย็นกลับ) 

เวิร์คช็อปเพื่อปลดล็อคพลังปัญญาที่มีอยู่แล้วในตัวคุณ (Wisdom of Your Body)

ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด สร้างสรรค์ สุดพิเศษ ร่าเริง เบิกบาน เป็นอิสระ 
ในบรรยากาศมิตรภาพอันอบอุ่น 

ช่วยให้คุณหลอมรวมความคิด ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และหัวใจเข้าด้วยกัน 
ผ่านเทคนิคพิเศษ สนุกสนานไปกับการเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Movement) การหยุดนิ่ง (Stillness) การใช้เสียง (Voice, Music) เรื่องราว (Stories) ฯลฯ

InterPlay เป็นเวิร์คช็อป ระดับนานาชาติ ที่ทำประโยชน์ให้กับผู้คนมาแล้วใน 50 เมือง 5 ทวีปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย (
www.interplay.org)

ประโยชน์ 13 ประการที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
(ฝึกปฏิบัติ 95% ของเวลาทั้งหมด บรรยายเสริมเพียง 5%)

1.เพิ่มพลังกายใจ ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น อิสระ โล่งเบาขึ้น 
2.แก้พิษความเครียดสะสม ความกังวล & แผลใจ 
3.คืนความสมดุลให้กาย ใจ จิตวิญญาณ
4.เพิ่มความสนุกสนาน เบิกบาน ร่าเริง อย่างเป็นธรรมชาติ
5.เพิ่มวิธีการจัดการสถานการณ์ที่ยากๆ หรือไม่คาดคิด
6.เพิ่มความเชื่อมั่นในพลังปัญญาของตัวเอง & คนอื่น
7.เพิ่มความสามารถในการเผชิญทุกสิ่งได้ในทันที
8.เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี & ทำงานกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น 
9.เพิ่มพลังสมอง พลังสร้างสรรค์ ตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยม
10.เพิ่มจัดการชีวิต ความสัมพันธ์ การงานได้เร็วขึ้น & ง่ายขึ้น
11.เพิ่มพลังสมาธิ ภาวนา อยู่กับปัจจุบันได้ในทันที
12.เพิ่มความมั่นคงทางใจ โฟกัสสิ่งดีๆได้ทุกวันเวลา
13.นำไปใช้ได้ในชีวิต ครอบครัว ที่ทำงาน หมู่คณะ ชุมชน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ – พ่อ แม่ ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ นักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษา โค้ช นักบวช นักธุรกิจ ผู้นำ ผู้บริหาร เยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้นำกิจกรรมพัฒนาคน ผู้ทำงานดูแลคนอื่น และประชาชนทั่วไป

วิทยากร : อ.นริศ มณีขาว M.Ed. (Guidance & Counseling), B.Ed. (Music Education) 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดเวิร์คช็อป InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาในร่างกาย (Unlock Wisdom of Body) ในประเทศไทย จาก สถาบัน InterPlay (
www.interplay.org)

 

1st Thai Certified TRE® Provider วิทยากรผู้เชี่ยวชาญคนไทยคนแรกผู้สอนเทคนิคปลดล็อคความสุข ปลดปล่อยความเครียดแบบ TRE® (Tension Stress & Trauma Release Exercises) และผู้จัดเวิร์คช็อปหลักสูตรครูผู้สอน TRE® ในประเทศไทย (traumaprevention.com) (traumaprevention.com/tre-provider-list/) TRE® Dr.David Berceli,2005

วิทยากรอิสระ & ผู้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ ความรัก สื่อสารสร้างสันติ การเป็นคนกลางสร้างสันติ การพัฒนาจิตวิญญาณ มานานกว่า 38 ปี 


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเทคนิคกลองบำบัด
Clinical Applications of Drumming & Drumming for Healing Facilitator, Drum Circle Facilitator (The Certification Board for Music Therapists : CBMT)


วิทยากรจัดฝึกอบรมพัฒนากระบวนกรสร้างสันติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 


ผู้เชี่ยวชาญ, วิทยากรสื่อสารสร้างสันติ สื่อสารด้วยหัวใจ การเป็นคนกลางตามแนวทางสื่อสารสร้างสันติ (Based on NVC : Nonviolent Communication by Dr.Marshall Rosenberg) นานกว่า 12 ปี

ผู้เขียนร่วม หนังสือ “สื่อสารสร้างสันติ” (ปี 2559) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์

ผู้พัฒนาหลักสูตรและผสมผสานวิธีการฝึกร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อาทิ TRE® Tension & Trauma Releasing Exercises, Heart Intelligence, InterPlay : Unlock wisdom of body, NVC (Nonviolent Communication), Science of Compassion, Drum Circle & Drum Healing, Spiritual Exercises.

บรรณาธิการหนังสือ “สื่อสารอย่างสันติ คู่มือสื่อสารสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์”

ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต “การสื่อสารอย่างสันติ”, “การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรม”

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ 
carefor.org เพื่อชีวิต ผู้คน ธรรมชาติ, ทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่อาสาเพื่อสังคมและชนบทนานกว่า 30 ปี

ติดต่อได้ที่ นริศ มณีขาว โทร 093-445-1665
เว็บไซต์ บ้านใส่ใจ carefor.org
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line ID: narislove