บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 870 friends Online

พัฒนาจังหวะชีวิต การงาน ความรัก & จิตใจด้วยวงกลอง Drum Circle & Mindfulness


พัฒนาจังหวะชีวิต การงาน ความรัก & จิตใจด้วยวงกลอง Drum Circle & Mindfulness จังหวะกลอง จังหวะชีวิต โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านดนตรีมาก่อน

 

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ

 

1)สร้างจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดให้ตัวคุณ & คนที่คุณรัก 

2)สนุกสนาน ปลดปล่อยความเครียด อารมณ์ดีขึ้น

3)เห็นคุณค่าตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง และคนอื่น

4)สร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ เป้าหมายชีวิตชัดเจนขึ้น

5)เพิ่มพลังสมอง มีสมาธิ อยู่กับปัจจุบัน คิดสร้างสรรค์

6)เพิ่มความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี 

7)อยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

8)เพิ่มพลังสติ สมาธิ & การอยู่กับปัจจุบัน

 

ทราบหรือไม่ว่า งานวิจัยทั่วโลกพบว่า ศาสตร์และศิลป์ของการใช้วงกลอง (Drum Circle) และกลองบำบัด (Drum Healing) การใช้จังหวะดนตรี (Rhythm) นั้นมีประโยชน์ต่อคนทุกคน ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มเซลต้านมะเร็งและเชื้อไวรัส ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ลดความเครียด กังวล เศร้า แผลใจ เพิ่มสมาธิ มีสติ อยู่กับปัจจุบันได้ในทันที เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังช่วยเพิ่มความรัก ความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและคนอื่น อยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันในครอบครัวที่ทำงานอย่างมีความสุขอีกด้วย

 

วิทยากร : อ.นริศ มณีขาว กระบวนกรผู้ให้คำปรึกษา นักฝึกอบรม

นักเขียน นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ Drum Circle, 

Drum Healing และ 10 ศาสตร์ใหม่ปลดล็อคความสุขปลดปล่อยความเครียด & แผลใจ ด้วยพลังปัญญาของร่างกาย

1st Thai Certified TRE Provider (Tension/Trauma Release Exercises)

 

สถานที่ : บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

 

รับจำนวน 10 ท่านเท่านั้น 

 

สนใจสมัคร ส่งชื่อ-นามสกุล/อายุ/Line ID/เบอร์โทร/มาที่ Line ID: narislove 

 

รับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีความตั้งใจจริง อยากเรียนรู้จริง ไม่ต้องมีความรู้ด้านดนตรีมาก่อน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ & FB: บ้านใส่ใจ www.carefor.org ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท  

 

ด้วยความรัก

นริศ มณีขาว