บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 379 friends Online

เวิร์คช็อป “สื่อสารสร้างสันติ” สร้างความรัก ความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจที่บ้าน & ที่ทำงาน”

เวิร์คช็อป Peace Communication for inner Peace, Life, Work & Love
“สื่อสารสร้างสันติ” สร้างความรัก ความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจที่บ้าน & ที่ทำงาน
 

วันเสาร์อาทิตย์ที่ 1-2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น. (เช้ามาเย็นกลับ) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท

ประโยชน์ 18 ประการที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

(ฝึกปฏิบัติ 90% ของเวลาทั้งหมด บรรยายเสริมเพียง 10%)

เวิร์คช็อป
 Peace Communication for Life Work & Love “สื่อสารสร้างสันติ” ช่วยให้คุณฝึกกาย ใจ และการสื่อสารเพื่อดึงพลังความรัก ความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจออกมาจากตัวคุณ คนรัก คนรอบข้างทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน 

เสริมสร้างพลังความสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกัน การทำงานที่ขัดแย้งกันให้เป็นความรัก ความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจกันได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการฝึกเทคนิคพิเศษระดับโลก “
Peace Communication - สื่อสารสร้างสันติ” ตามแนวทาง NVC : Nonviolent Communication ของ Dr.Marshall Rosenberg, Relationship & Heart Intelligence และ Science of Compassion ของ Dr.Stephen Porges ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนกว่า 65 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย (cnvc.org, baynvc.org, nvctraining.com, nvcdancefloors.com, heartmath.org, ccare.stanford.edu)

ฝึกทักษะเพิ่มความสามารถในการสื่อสารสร้างสันติ ฝึกได้ง่าย เป็นธรรมชาติ สนุกสนาน ร่าเริง เป็นอิสระ ในบรรยากาศมิตรภาพอันอบอุ่น โดยฝึกทักษะสื่อสารสร้างสันติดังต่อไปนี้ 

1) เพิ่มความสุขสงบ สันติในจิตใจ เป็นพลังชีวิต การทำงาน ความรักตนเอง
 & ผู้อื่น

2) เปลี่ยนความไม่เข้าใจกันกับคนรัก คนในครอบครัวให้เป็นความเข้าใจกันอย่างรวดเร็ว
 

3) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือในครอบครัว ที่ทำงาน

4) เปลี่ยนภาษาที่สร้างความไม่เข้าใจกัน ให้เป็นภาษาแห่งความกรุณาที่จริงใจ ตรงไปตรงมา ชัดเจน มีพลังสร้างสันติ สร้างความเข้าใจ
 

5) รับมือกับอารมณ์และคำพูดทางลบของตนเองและคนอื่น

6) เปลี่ยนการวิจารณ์ ตำหนิ ต่อว่าให้เป็นความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี

7) ให้
 Feedback หรือตักเตือนที่สร้างแรงบันดาลใจและการเติบโตแทนความเสียใจและโกรธเคือง

8) สร้างสัมพันธ์และพลังในการทำงานกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน
 & หัวหน้า

9) เสริมพลังกลุ่ม นำกลุ่ม นำการประชุม ปรึกษาหารือ อย่างมีประสิทธิผล

10) สานสัมพันธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานส่วนบุคคล ทีมงาน องค์กร

11) สร้างสัมพันธ์และทำงานกับบุคคลต่างวัยตั้งแต่เด็ก – เยาวชน – คนหนุ่มสาว – ผู้ใหญ่ – ผู้อาวุโส

12) สร้างความเข้าใจเมื่ออยู่ระหว่างความขัดแย้งของ 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายในครอบครัว ที่ทำงาน

13) เป็นคนกลางระหว่างลูกน้องกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงานด้วยกัน ทีมงานกับผู้ใช้บริการ

14) เข้าถึงหัวใจของความขัดแย้งและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว พบทางเลือกที่ทุกฝ่ายพอใจ

15) เปลี่ยนอารมณ์ทางลบให้เป็นบวกอย่างรวดเร็ว

16) เพิ่มความสุขและแรงบันดาลใจในการทำงาน

17) เยียวยาความสัมพันธ์ที่มีปัญหาต่อเนื่องยาวนาน

18) เพิ่มพูนความสงบสุข ความรัก ความกรุณาต่อตนเองและคนอื่นได้ในทุกวันเวลา

เหมาะสำหรับ –
 พ่อ แม่ ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษา นักบวช นักธุรกิจ ผู้นำ ผู้บริหาร เยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้นำกิจกรรมพัฒนาคน ผู้ทำงานดูแลคนอื่น และประชาชนทั่วไป

รับจำนวนจำกัด
 10-16 ท่านเท่านั้น

===================

วิทยากร : นริศ มณีขาว
 M.Ed. (Guidance & Counseling), B.Ed. (Music Education)

วิทยากรอิสระ & ผู้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ ความรัก สื่อสารสร้างสันติ การเป็นคนกลางสร้างสันติ การพัฒนาจิตวิญญาณ มานานกว่า 38 ปี 

วิทยากรจัดฝึกอบรมพัฒนากระบวนกรสร้างสันติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยากรสื่อสารสร้างสันติ สื่อสารด้วยหัวใจ การเป็นคนกลางตามแนวทางสื่อสารสร้างสันติ (Based on NVC : Nonviolent Communication by Dr.Marshall Rosenberg) นานกว่า 12 ปี

ผู้เขียนร่วม หนังสือ “สื่อสารสร้างสันติ” (ปี 2559) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์

บรรณาธิการหนังสือ “สื่อสารอย่างสันติ คู่มือสื่อสารสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์”

ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต “การสื่อสารอย่างสันติ”, “การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรม”

1
st Thai Certified TRE® Provider ผู้เชี่ยวชาญคนไทยคนแรกผู้สอนเทคนิคปลดล็อคความสุข ปลดปล่อยความเครียดแบบ TRE® (Tension Stress & Trauma Release Exercises) ของ Dr.David Berceli

ผู้พัฒนาหลักสูตรและผสมผสานวิธีการฝึกร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อาทิ TRE® Tension & Trauma Releasing Exercises, Heart Intelligence, InterPlay : Unlock wisdom of body, NVC (Nonviolent Communication), Science of Compassion, Drum Circle & Drum Healing, Spiritual Exercises.

ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคกลองบำบัด Clinical Applications of Drumming & Drumming for Healing Facilitator, Drum Circle Facilitator

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ carefor.org เพื่อชีวิต ผู้คน ธรรมชาติทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่อาสาเพื่อสังคมและชนบทนานกว่า 30 ปี

============

ค่าลงทะเบียน

***พิเศษมาก ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มีนาคม ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
**พิเศษ ลงทะเบียนภายในวันที่ 16-26 มีนาคม ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท
*ปรกติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 27-31 มีนาคม ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

(ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ

ค่าหนังสือสื่อสารสร้างสันติ 1 เล่มอุปกรณ์พิเศษวงกลมแห่งความเข้าใจ 1 อัน

**ท่านที่สั่งซื้อหนังสือไปแล้ว ได้รับส่วนลดตามราคาหนังสือ)

ดูรายละเอียด
 Facebook fanpage บ้านใส่ใจ carefor.org & สมัครได้ที่ 

Line ID : narislove

โทรติดต่อได้ที่ 093-445-1665

โอนเงินค่าลงทะเบียน : ชื่อบัญชี นายนริศ มณีขาว


ธ.ไทยพาณิชย์ สุรวงศ์ 002-2-10554-3

ธ.กสิกรไทย เซียร์รังสิต 018-3-29756-2

ธ.ทหารไทย เซียร์รังสิต 229-2-18828-7

ธ.กรุงไทย เซ็นจูรี่ 481-0-06629-0

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งสลิปมาที่
 

Line ID: narislove