บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 702 friends Online

Workshop

Heart Lock-In "จากใจถึงใจ" TRE®เพิ่มความรัก & เข้าใจ ปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเอง


ท่านที่สนใจ ดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้ทั้ง 2 รายการครับ

Heart Lock-In "จากใจถึงใจ" สร้างความรัก & ความเข้าใจ ด้วยพลังของหัวใจ 1 ธันวาคม 2561

Heart Lock-In® “จากใจถึงใจ”

สร้างความรัก & เข้าใจ ด้วยพลังของหัวใจ

& “สื่อสารด้วยภาษาของหัวใจ” ครั้งที่ 214

ฝึกง่าย ฝึกครั้งเดียว นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท

 

เหมาะกับ : พ่อ แม่ คู่รัก ครู อาจารย์ นักบวช แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา วิทยากร
ครูโยคะ ครูสมาธิ ผู้ทำงานด้านสังคม ผู้บริหาร นักธุรกิจ Life Coach ประชาชนผู้สนใจ  

 

Heart Lock-In® “จากใจถึงใจ” สร้างความรัก & ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน ด้วยพลังความฉลาดของหัวใจ (Heart Intelligence) จากงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของหัวใจ (Science of Heart) ของสถาบัน HeartMath ควบคู่กับ “การสื่อสารด้วยภาษาของหัวใจ” (Language of Heart บนพื้นฐานของ Compassionate และ Nonviolent Communication NVC : Dr. Marshall Rosenberg) เพื่อนำพลังความรัก & ความกรุณาที่มีอยู่แล้วในหัวใจคุณออกมาเติมเต็มความรัก ความเข้าใจให้กับตัวคุณเอง & คนอื่น พัฒนาความสัมพันธ์ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือในครอบครัว ที่ทำงาน อย่างง่ายดาย & รวดเร็ว

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ รายงานจาก 65 ประเทศทั่วโลก

1.ฝึกเทคนิค Heart Lock-In® เพิ่มพลังหัวใจให้สงบสุข รักตนเอง & คนอื่นมากขึ้น

2.ช่วงฝึกมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เห็นความสงบสุขที่เพิ่มขึ้น (Inner Balance)

3.ฝึกวิธีเติมเต็มความรัก ความเข้าใจ & กรุณาต่อตนเอง (Self-Compassion, Self-Empathy)

4.ฝึกเทคนิคเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นบวกใน 1 นาที (Inner Peace & Power of Emotion)

5.ฝึกเยียวยาอารมณ์ทางลบด้วยการค้นพบความต้องการ & คุณค่า (Beauty Need/Value)

6.ฝึกทักษะสื่อสารให้คนอื่นรับรู้อย่างจริงใจด้วยภาษาของหัวใจ (Language of Heart)

7.ฝึกสื่อสารให้อีกฝ่ายเปิดใจ & เติมเต็มความต้องการของทุกฝ่าย รวมทั้งตัวคุณด้วย

8.ฝึกทักษะรับมือเมื่อคุณไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ (NVC Mourning Technique)

9.ฝึกทักษะ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ & ความร่วมมือ (NVC 4 Steps)

10.ฝึกวิธีเพิ่มพลังในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว & ทำงานร่วมกันในองค์กร

11.ฝึกด้วยเทคนิคใหม่ NVC Dance Floor ฝึกง่าย นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

12.ฝึกวิธีตอบโจทย์ตรงใจคุณ ปลดล็อคชีวิต การงาน & ความสัมพันธ์ของคุณ

วิทยากร อ.นริศ มณีขาว ผู้เชี่ยวชาญ & ผู้สอนสื่อสารสร้างความรัก ความเข้าใจ

ผู้สอน Heart Lock-In® คนไทยคนแรกได้รับการรับรองจากสถาบัน HeartMath
ผู้อุทิศตน
ให้กับการพัฒนาชีวิต จิตใจ สร้างความรัก ความเข้าใจ สร้างสันติของผู้คนนาน 40 ปี

 

ดูรายละเอียด : บ้านใส่ใจ carefor.org (ผู้จัด) โทร 093-445-1665

FB สื่อสารสร้างความรัก สมัครได้ที่ Line ID: narislove

ท่านละ 2,490 บาท (รวมอาหารเที่ยง อาหารว่าง หนังสือ & วงกลมความเข้าใจ)

 

=====

ตารางเวลาและการฝึก Heart Lock-In® “จากใจถึงใจ

สร้างความรัก & เข้าใจ ด้วยพลังของหัวใจ

& “สื่อสารด้วยภาษาของหัวใจครั้งที่ 214

09.00 ทำความรู้จักกัน มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ

             ฝึกเช็คชีพจรความสัมพันธ์ต่อตนเอง และคนอื่นอ่าน

 

ทำความเข้าใจ : ความฉลาดของหัวใจ (Heart Intelligence) การค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 

และประโยชน์ของการพัฒนา ความฉลาดของหัวใจ ด้วยเทคนิค Heart Lock-In® “จากใจถึงใจ

 

ฝึกเพิ่มพลังของหัวใจ เกิดความสงบ รักตนเอง & รักคนอื่นอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค Heart Lock-in Step 1-2

 

ฝึกเทคนิคเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นบวกใน 1 นาที (Inner Peace & Power of Emotion)

 

* ช่วงฝึกมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เห็นความสงบสุขที่เพิ่มขึ้น (Inner Balance) บนหน้าจอ Monitor แบบ Real Time

09.45 พัก

 

10.00 หลักสำคัญของการสื่อสารจากใจถึงใจด้วยภาษาของหัวใจ (Compassionate / Nonviolent Communication : NVC) ด้วยเทคนิคใหม่  NVC Dance Floor ฝึกง่าย นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

 

ฝึกวิธีเติมเต็มความรัก ความเข้าใจ & กรุณาต่อตนเอง (Self-Compassion, Self-Empathy)

ฝึกเยียวยาอารมณ์ทางลบด้วยการค้นพบความต้องการ & คุณค่า (Beauty Need/Value)

 

11.00 พัก

 

11.15  ฝึกทักษะสื่อสารให้คนอื่นรับรู้อย่างจริงใจด้วยภาษาของหัวใจ (Language of Heart)

ฝึกสื่อสารให้อีกฝ่ายเปิดใจ & เติมเต็มความต้องการของทุกฝ่าย รวมทั้งตัวคุณด้วย

12.00 อาหาร

 

13.00 ฝึกเพิ่มพลังของหัวใจ เกิดความสงบ รักตนเอง & รักคนอื่นอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค Heart Lock-in Step 1-2-3

 

ฝึกทักษะ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ & ความร่วมมือ (NVC 4 Steps)

 

14.15 พัก

 

14.30  ฝึกทักษะรับมือเมื่อคุณไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ (NVC Mourning Technique)

 

ฝึกวิธีเพิ่มพลังในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว & ทำงานร่วมกันในองค์กร

 

15.30 พัก

 

15.45 ฝึกวิธีตอบโจทย์ตรงใจคุณ ปลดล็อคชีวิต การงาน & ความสัมพันธ์ของคุณ

 

16.30 ฝึกเพิ่มพลังแห่งการขอบคุณ & การใช้ชีวิตในความรัก กรุณา ต่อตนเอง & ผู้อื่น

17.00 ตามอัธยาศัย

 

-------

หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วม

TRE®เพิ่มความรัก & เข้าใจ ปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเอง 2 ธันวาคม 2561

TRE®เพิ่มความรัก & เข้าใจ ครั้งที่ 26

ปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเอง

กายใจสงบสุข งาน ความรัก & ความสัมพันธ์ดีขึ้น

ฝึกง่าย ฝึกครั้งเดียว นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องเล่าเรื่อง

 

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท

 

เหมาะกับ : พ่อ แม่ คู่รัก ครู อาจารย์ นักบวช แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา วิทยากร
ครูโยคะ ครูสมาธิ ผู้ทำงานด้านสังคม ผู้บริหาร นักธุรกิจ Life Coach ประชาชนผู้สนใจ  

 

วิธีใหม่ล่าสุด TRE® Tension & Trauma Release Exercises (Berceli, 2005)  แบบฝึกเพื่อปลดปล่อยความเครียด อารมณ์ลบ & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง

ใช้ความฉลาดของร่างกาย (Body Intellegence) ที่เราทุกคนมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลาย กายใจสงบสุข งาน ความรัก ความสัมพันธ์กับตนเองและคนอื่นดีขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเล่าเรื่องให้ใครฟัง

ประโยชน์ของการทำ TRE® รายงานจาก 40 ประเทศทั่วโลก
1.ลดความเครียด วิตกกังวล & อารมณ์ทางลบ

2.ลดความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ทำงาน

3.ลดความเครียดจากการทำงาน การช่วยเหลือดูแลคนอื่น & เรื่องกระทบใจ

4.ลดความกังวลที่เกิดจากความเจ็บป่วยเรื้อรัง ความเครียดสะสม

5.ลดความเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTS) & บาดแผลในจิตใจ

6.เพิ่มความสงบสุขในจิตใจ เพิ่มสติ อยู่กับปัจจุบัน ทำสมาธิภาวนาลึกขึ้น

7.เพิ่มความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัว ที่ทำงาน

8.เพิ่มความสามารถในการจัดการความเครียด อารมณ์ลบ

9.เพิ่มความผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ้น

10.เพิ่มพลังกายใจ ที่บ้าน ที่ทำงาน

11.เพิ่มพลังโฟกัส มีสมาธิ สมองโล่ง ความคิดชัดเจน & สร้างสรรค์

 

วิทยากร อ.นริศ มณีขาว Certified TRE® Provider คนไทยคนแรก

ผู้สอนTRE®ผ่านการรับรองจากสถาบัน TRE®Global สหรัฐอเมริกา www.treforall.org หรือ www.traumaprevention.com เช็คการรับรองผู้สอน Certified TRE® Provider ได้ที่ www.traumaprevention.com/tre-provider-list/  

ผู้อุทิศตนให้กับการพัฒนาชีวิต จิตใจ การสร้างสันติ ความรัก ความเข้าใจกันของผู้คนนาน 40 ปี

 

ดูรายละเอียด : บ้านใส่ใจ carefor.org (ผู้จัด) โทร 093-445-1665

FB สื่อสารสร้างความรัก สมัครได้ที่ Line ID: narislove

ท่านละ 2,490 บาท (รวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง 2 มื้อ)


=====

 

 

ตารางเวลาและการฝึก TRE®เพิ่มความรัก & เข้าใจ ครั้งที่ 26

ปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเอง

 

09.00 ทำความรู้จักกัน มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ

         ฝึกอ่านสัญญาณความเครียดที่เกิดขึ้นทางร่างกาย 

 

หลักสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของร่างกาย กล้ามเนื้อ ระบบประสาท สมองที่เกี่ยวข้องกับการฝึก TRE® และความเครียด บาดแผลในจิตใจ และ TRE® วิธีการใหม่ของการปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง

 

คุณค่าและประโยชน์ในการฝึก TRE® 

 

ความเครียด บาดแผลในจิตใจที่เราอาจเป็นอย่างไม่รู้ตัว

เช่น ความเครียด บาดแผลในจิตใจจากการช่วยเหลือคนอื่น

บาดแผลในจิตใจจากการรับสื่อ สื่อโซเชียล หรือได้ยินเรื่องทางลบ แม้ไม่ได้รับโดยตรง

 

สาเหตุสำคัญ ผลกระทบต่อชีวิต อารมณ์ จิตใจ งาน ความสัมพันธ์ที่บ้าน ที่ทำงาน

การดูแลพัฒนาตนเอง

 

การปลดปล่อยความเครียดและบาดแผลในจิตใจ

 

09.45 พัก

 

10.00 ฝึก TRE® เทคนิคใหม่เพื่อปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเองรอบที่ 1

 

11.30 วิธีดูแลการฝึก TRE® ด้วยตนเอง Self-Regulation

 

12.00 อาหาร

 

13.00 ฝึกเทคนิคการอยู่กับปัจจุบันอย่างรวดเร็ว TRE® Grounding

 

13.45 พัก

 

14.00 ฝึก TRE® เทคนิคใหม่เพื่อปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเองรอบที่ 2

 

15.45 พัก 

 

16.00 การต่อเนื่องการฝึก TRE® ในชีวิตประจำวัน และถามตอบปัญหา 

 

17.00 ตามอัธยาศัย

 

-------

หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วม

#TRE #Tension #Trauma #Release #Exercises
#ปลดปล่อย #ความเครียด #บาดแผลทางใจ #แผลใจ #บาดแผลในจิตใจ #ด้วยตนเอง

InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาในตัวคุณ (Unlock Wisdom of Body)

เวิร์คช็อป InterPlay “ปลดล็อคพลังปัญญาในตัวคุณ” (Unlock The Wisdom of Your Body)

ระยะในการฝึกอบรม 1-2 วัน 9.00-17.00 น. (เช้ามาเย็นกลับ) 

เวิร์คช็อปเพื่อปลดล็อคพลังปัญญาที่มีอยู่แล้วในตัวคุณ (Wisdom of Your Body)

ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด สร้างสรรค์ สุดพิเศษ ร่าเริง เบิกบาน เป็นอิสระ 
ในบรรยากาศมิตรภาพอันอบอุ่น 

ช่วยให้คุณหลอมรวมความคิด ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และหัวใจเข้าด้วยกัน 
ผ่านเทคนิคพิเศษ สนุกสนานไปกับการเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Movement) การหยุดนิ่ง (Stillness) การใช้เสียง (Voice, Music) เรื่องราว (Stories) ฯลฯ

InterPlay เป็นเวิร์คช็อป ระดับนานาชาติ ที่ทำประโยชน์ให้กับผู้คนมาแล้วใน 50 เมือง 5 ทวีปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย (
www.interplay.org)

ประโยชน์ 13 ประการที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
(ฝึกปฏิบัติ 95% ของเวลาทั้งหมด บรรยายเสริมเพียง 5%)

1.เพิ่มพลังกายใจ ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น อิสระ โล่งเบาขึ้น 
2.แก้พิษความเครียดสะสม ความกังวล & แผลใจ 
3.คืนความสมดุลให้กาย ใจ จิตวิญญาณ
4.เพิ่มความสนุกสนาน เบิกบาน ร่าเริง อย่างเป็นธรรมชาติ
5.เพิ่มวิธีการจัดการสถานการณ์ที่ยากๆ หรือไม่คาดคิด
6.เพิ่มความเชื่อมั่นในพลังปัญญาของตัวเอง & คนอื่น
7.เพิ่มความสามารถในการเผชิญทุกสิ่งได้ในทันที
8.เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี & ทำงานกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น 
9.เพิ่มพลังสมอง พลังสร้างสรรค์ ตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยม
10.เพิ่มจัดการชีวิต ความสัมพันธ์ การงานได้เร็วขึ้น & ง่ายขึ้น
11.เพิ่มพลังสมาธิ ภาวนา อยู่กับปัจจุบันได้ในทันที
12.เพิ่มความมั่นคงทางใจ โฟกัสสิ่งดีๆได้ทุกวันเวลา
13.นำไปใช้ได้ในชีวิต ครอบครัว ที่ทำงาน หมู่คณะ ชุมชน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ – พ่อ แม่ ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ นักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษา โค้ช นักบวช นักธุรกิจ ผู้นำ ผู้บริหาร เยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้นำกิจกรรมพัฒนาคน ผู้ทำงานดูแลคนอื่น และประชาชนทั่วไป

วิทยากร : อ.นริศ มณีขาว M.Ed. (Guidance & Counseling), B.Ed. (Music Education) 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดเวิร์คช็อป InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาในร่างกาย (Unlock Wisdom of Body) ในประเทศไทย จาก สถาบัน InterPlay (
www.interplay.org)

 

1st Thai Certified TRE® Provider วิทยากรผู้เชี่ยวชาญคนไทยคนแรกผู้สอนเทคนิคปลดล็อคความสุข ปลดปล่อยความเครียดแบบ TRE® (Tension Stress & Trauma Release Exercises) และผู้จัดเวิร์คช็อปหลักสูตรครูผู้สอน TRE® ในประเทศไทย (traumaprevention.com) (traumaprevention.com/tre-provider-list/) TRE® Dr.David Berceli,2005

วิทยากรอิสระ & ผู้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ ความรัก สื่อสารสร้างสันติ การเป็นคนกลางสร้างสันติ การพัฒนาจิตวิญญาณ มานานกว่า 38 ปี 

Read more: InterPlay...

รูปภาพ Drum Circle for Life Work & Love ที่ สสส (นริศ มณีขาว วิทยากร/กระบวนกร)

 

  

 

 

สำหรับกิจกรรมดีๆ จาก SOOK by สสส. "กลองวงดรัมเซอร์เกิ้ล : จังหวะเปลี่ยนชีวิตเพื่อกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม" โดย อาจารย์นริศ มณีขาว วิทยากรกระบวนกร ผู้ให้การปรึกษา นักฝึกอบรม นักเขียน นักดนตรี ช่วงแรก อาจารย์นริศ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของกลองวงดรัมเซอร์เกิ้ล ว่า วงกลอง (Drum Circle) คือเครื่องมือทรงพลัง ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคนได้ ตั้งแต่การเสริมสร้างพลังชีวิต ร่างกาย สุขภาพ จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมี Arthur Hull เป็นบิดาแห่งศาสตร์วงกลอง และ Christine Steven ผู้พัฒนาโดยนำมาผสมผสานกับดนตรีบำบัด และเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มาตีกลองร่วมกัน จะได้เปิดหัวใจให้กับผู้คน ครอบครัว ชุมชน และธรรมชาติมากขึ้น

ศาสตร์แห่งการตีกลอง เป็นการแสดงภาษาสากลโดยไม่ต้องใช้คำพูด แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านดนตรี แต่เมื่อทุกคนร่วมกันตีกลอง จังหวะเหล่านั้นได้นำให้ทุกๆ คนได้ใกล้ชิด สนิทสนม เป็นมิตรกันโดยปริยายค่ะ โดยอาจารย์ได้ให้ทุกคนได้ทำเวิร์คช็อป ทำความรู้จัก จับคู่ จับกลุ่มกัน โดยใช้จังหวะวงกลองดรัมเซอร์เกิ้ลเป็นสื่อกลาง โดยแบ่งจังหวะเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็น 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ

1. จังหวะแห่งการพัฒนาตนเอง โดยใช้ จังหวะของความร่าเริงเบิกบาน จังหวะแห่งเสียงหัวใจเรา จังหวะของการปลดปล่อย และจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเอง

2. ฝึกจังหวะแห่งความสัมพันธ์และสังคม โดยใช้ จังหวะแห่งรักและกรุณา จังหวะของการเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ และจังหวะแห่งการทำประโยชน์ให้กับคนอื่น หรือสังคม จะสนุกสนานแค่ไหน SOOK by สสส. นำภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ และถ้าคุณๆ อยากเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ต่อกายและใจแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ทางแฟนเพจ SOOK หรือที่ http://www.thaihealth.or.th/sook ได้เลยค่ะ ^^

พัฒนาจังหวะชีวิต การงาน ความรัก & จิตใจด้วยวงกลอง Drum Circle & Mindfulness


พัฒนาจังหวะชีวิต การงาน ความรัก & จิตใจด้วยวงกลอง Drum Circle & Mindfulness จังหวะกลอง จังหวะชีวิต โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านดนตรีมาก่อน

 

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับ

 

1)สร้างจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดให้ตัวคุณ & คนที่คุณรัก 

2)สนุกสนาน ปลดปล่อยความเครียด อารมณ์ดีขึ้น

3)เห็นคุณค่าตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง และคนอื่น

4)สร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ เป้าหมายชีวิตชัดเจนขึ้น

5)เพิ่มพลังสมอง มีสมาธิ อยู่กับปัจจุบัน คิดสร้างสรรค์

6)เพิ่มความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี 

7)อยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

8)เพิ่มพลังสติ สมาธิ & การอยู่กับปัจจุบัน

 

ทราบหรือไม่ว่า งานวิจัยทั่วโลกพบว่า ศาสตร์และศิลป์ของการใช้วงกลอง (Drum Circle) และกลองบำบัด (Drum Healing) การใช้จังหวะดนตรี (Rhythm) นั้นมีประโยชน์ต่อคนทุกคน ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มเซลต้านมะเร็งและเชื้อไวรัส ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ลดความเครียด กังวล เศร้า แผลใจ เพิ่มสมาธิ มีสติ อยู่กับปัจจุบันได้ในทันที เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังช่วยเพิ่มความรัก ความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและคนอื่น อยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันในครอบครัวที่ทำงานอย่างมีความสุขอีกด้วย

 

วิทยากร : อ.นริศ มณีขาว กระบวนกรผู้ให้คำปรึกษา นักฝึกอบรม

นักเขียน นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ Drum Circle, 

Drum Healing และ 10 ศาสตร์ใหม่ปลดล็อคความสุขปลดปล่อยความเครียด & แผลใจ ด้วยพลังปัญญาของร่างกาย

1st Thai Certified TRE Provider (Tension/Trauma Release Exercises)

 

สถานที่ : บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

 

รับจำนวน 10 ท่านเท่านั้น 

 

สนใจสมัคร ส่งชื่อ-นามสกุล/อายุ/Line ID/เบอร์โทร/มาที่ Line ID: narislove 

 

รับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีความตั้งใจจริง อยากเรียนรู้จริง ไม่ต้องมีความรู้ด้านดนตรีมาก่อน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ & FB: บ้านใส่ใจ www.carefor.org ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท  

 

ด้วยความรัก

นริศ มณีขาว

วงกลองและกลองบำบัด Drum Circle มีประโยชน์อย่างไร


วันนี้ผมมีโอกาสมาแบ่งปันเรื่อง วงกลองและกลองบำบัด Drum Circle ดีใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนครับ ขอบคุณทีมงาน Good Life ชีวิตดี๊ดีทุกท่าน และพิธีกร คุณหนูเล็ก ฉัตริษา ศรีสานติวงศ์ และ คุณปุ้ย พิมลวรรณ หุ่นทองคำ มากๆครับ

ประโยชน์ 16 ประการของการร่วมวงกลอง Drum Circle

1.เสริมสร้างความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันในครอบครัว กลุ่ม ที่ทำงาน องค์กร และชุมชน

2.พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การประสานงาน แก้ปัญหาร่วมกันในรูปแบบใหม่

3.เสริมพลังในการทำงานร่วมกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ทั้งส่วนบุคคลและร่วมกันเป็นทีม

5.สื่อสารกับผู้อื่น ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น

6.พัฒนาความเชี่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ

7.สร้างความสนุกสนาน, อารมณ์ดีขึ้น, ลดความเครียดและแผลทางใจ

8.ช่วยพัฒนาการค้นพบ ยอมรับ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

9.ปลดปล่อยอารมณ์ทางลบ, ลดความวิตกกังวล, ลดความเศร้า

10.ลดความดันโลหิต, ลดบาดแผลทางอารมณ์และจิตใจ

11.เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย, เพิ่มเซลล์ต้านมะเร็งและเชื้อไวรัส

12.เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น

13.ช่วยฝึกฝนร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สมาธิ การอยู่กับปัจจุบัน

14.ลดอุปสรรคในการทำงานระหว่างพนักงาน

15.ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน

16.พนักงานทำงานได้ดีขึ้น, เพิ่มผลผลิต และคุณภาพของงาน

"กลองบำบัด" สร้างสมดุลให้ชีวิต (1 มี.ค. 60) โดย นริศ มณีขาว


"กลองบำบัด" สร้างสมดุลให้ชีวิต (1 มี.ค. 60)

โดย นริศ มณีขาว 

วิทยากร Drum Circle, Drum Healing 
จังหวะกลอง จังหวะชีวิต การงาน & ความรัก

 


รายการนารีกระจ่าง
ThaiPBS 
https://youtu.be/vF8bibtwPp8 

ไปทำความรู้จักกับ "กลองบำบัด" ที่ช่วยบำบัดและ รักษาโรค แล้วยังทำให้เราทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย ว่าแต่จะเป็นอย่างไร รักษาโรคอะไรบ้างมาพูดคุยกับคุณนริศ มณีขาว นักฝึกอบรม Drum Circle และ Drum Healing ที่มาแนะนำการตีกลองบำบัดอีกด้วย

 

"สื่อสารสร้างสันติ" หนังสือเปิดเผยเคล็ดลับสร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน

"สื่อสารสร้างสันติ" หนังสือเปิดเผยเคล็ดลับสร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนความรัก เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือในครอบครัว ที่ทำงาน และทุกที่ที่คุณอยู่ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้

 

1) ถ้าคุณรักเข้าใจกันดีอยู่แล้ว ก็ช่วยให้คุณรักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

 

2) ถ้าคุณมีความขัดแย้งกัน ก็ช่วยให้คุณเข้าใจกันและร่วมมือกันได้อย่างรวดเร็ว

 

3) ถ้าความสัมพันธ์ของคุณห่างเหินกัน ก็ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้ในทันที

 

4) ถ้าคุณรู้สึกแย่ ก็ช่วยให้คุณมีวิธีเปลี่ยนความรู้สึกทางลบให้เป็นบวกได้อย่างรวดเร็ว

 

5) ถ้าคุณรู้สึกยากที่จะเข้าใจใครบางคน ก็ช่วยให้คุณรู้วิธีดูแลตนเองเพื่อเข้าใจใครบางคนนั้นได้ง่ายขึ้น

 

หนังสือเล่มนี้กลั่นจากเคล็ดลับและประสบการณ์ชีวิตจริง มีทั้ง

 

-หลักคิด

-ทักษะของการพูดและฟังด้วยหัวใจ

-ตัวอย่างจากชีวิตจริง

-วิธีฝึกปฏิบัติ ใช้ได้จริง ใช้ได้ทันที

 

พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีกับคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยด้วย

 

เขียนโดย ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และ นริศ มณีขาว

 

เล่มละ 200 บาท (ค่าจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ด้วยซองกันกระแทกอย่างดี)

 

สนใจสั่งซื้อได้ที่ Line ID: narislove

 

หรือ Inbox ที่ FB เพจ บ้านใส่ใจ carefor

Read more: ...

Drum Circle จังหวะกลอง จังหวะชีวิต การงาน & ความรัก

25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. วิทยากร : คุณนริศ มณีขาว กระบวนกรผู้ให้การปรึกษา นักฝึกอบรม นักเขียน นักดนตรีได้รับเกียรติบัตรรับรองเพื่อเป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรม Drum Circle และ Drum Healing จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 • ชื่อกิจกรรม:Drum Circle จังหวะกลอง จังหวะชีวิต การงาน & ความรัก

   

 • ชื่อวิทยากร:คุณนริศ มณีขาว กระบวนกรผู้ให้การปรึกษา นักฝึกอบรม นักเขียน นักดนตรีได้รับเกียรติบัตรรับรองเพื่อเป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรม Drum Circle และ Drum Healing จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เดือน:กุมภาพันธ์ 2560
 • ช่วงเวลา:25 ก.พ. เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • สถานที่:ณ ห้อง Green ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 • รับจำนวน:50 คน
 • ช่วงอายุ:อายุมากกว่า 18 ปี
 • วิธีการรับสมัคร:ผู้สนใจเพียง ส่งชื่อ - นามสกุล อายุ email เบอร์โทร มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร. 094-1166846

  หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความตั้งใจจริง ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิต/ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม / ผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะต้องได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 • รายละเอียด:ทราบหรือไม่ว่า งานวิจัยทั่วโลกพบว่า ศาสตร์และศิลป์ของการใช้วงกลอง (Drum Circle) และกลองบำบัด (Drum Healing) การใช้จังหวะดนตรี (Rhythm) นั้นมีประโยชน์ต่อคนทุกคน ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มเซลต้านมะเร็งและเชื้อไวรัส ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ลดความเครียด กังวล เศร้า แผลใจ เพิ่มสมาธิ มีสติ อยู่กับปัจจุบันได้ในทันที เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังช่วยเพิ่มความรัก ความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและคนอื่น อยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันในครอบครัวที่ทำงานอย่างมีความสุขอีกด้วย • หมายเหตุ:* ทุกกิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  สมัครสมาชิกฟรี!! บน website หรือที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1

เวิร์คช็อป “สื่อสารสร้างสันติ” สร้างความรัก ความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจที่บ้าน & ที่ทำงาน”

เวิร์คช็อป Peace Communication for inner Peace, Life, Work & Love
“สื่อสารสร้างสันติ” สร้างความรัก ความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจที่บ้าน & ที่ทำงาน
 

วันเสาร์อาทิตย์ที่ 1-2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น. (เช้ามาเย็นกลับ) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท

ประโยชน์ 18 ประการที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

(ฝึกปฏิบัติ 90% ของเวลาทั้งหมด บรรยายเสริมเพียง 10%)

เวิร์คช็อป
 Peace Communication for Life Work & Love “สื่อสารสร้างสันติ” ช่วยให้คุณฝึกกาย ใจ และการสื่อสารเพื่อดึงพลังความรัก ความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจออกมาจากตัวคุณ คนรัก คนรอบข้างทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน 

เสริมสร้างพลังความสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจกัน การทำงานที่ขัดแย้งกันให้เป็นความรัก ความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจกันได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการฝึกเทคนิคพิเศษระดับโลก “
Peace Communication - สื่อสารสร้างสันติ” ตามแนวทาง NVC : Nonviolent Communication ของ Dr.Marshall Rosenberg, Relationship & Heart Intelligence และ Science of Compassion ของ Dr.Stephen Porges ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนกว่า 65 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย (cnvc.org, baynvc.org, nvctraining.com, nvcdancefloors.com, heartmath.org, ccare.stanford.edu)

ฝึกทักษะเพิ่มความสามารถในการสื่อสารสร้างสันติ ฝึกได้ง่าย เป็นธรรมชาติ สนุกสนาน ร่าเริง เป็นอิสระ ในบรรยากาศมิตรภาพอันอบอุ่น โดยฝึกทักษะสื่อสารสร้างสันติดังต่อไปนี้ 

1) เพิ่มความสุขสงบ สันติในจิตใจ เป็นพลังชีวิต การทำงาน ความรักตนเอง
 & ผู้อื่น

2) เปลี่ยนความไม่เข้าใจกันกับคนรัก คนในครอบครัวให้เป็นความเข้าใจกันอย่างรวดเร็ว
 

3) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือในครอบครัว ที่ทำงาน

4) เปลี่ยนภาษาที่สร้างความไม่เข้าใจกัน ให้เป็นภาษาแห่งความกรุณาที่จริงใจ ตรงไปตรงมา ชัดเจน มีพลังสร้างสันติ สร้างความเข้าใจ
 

5) รับมือกับอารมณ์และคำพูดทางลบของตนเองและคนอื่น

6) เปลี่ยนการวิจารณ์ ตำหนิ ต่อว่าให้เป็นความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี

7) ให้
 Feedback หรือตักเตือนที่สร้างแรงบันดาลใจและการเติบโตแทนความเสียใจและโกรธเคือง

8) สร้างสัมพันธ์และพลังในการทำงานกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน
 & หัวหน้า

9) เสริมพลังกลุ่ม นำกลุ่ม นำการประชุม ปรึกษาหารือ อย่างมีประสิทธิผล

10) สานสัมพันธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานส่วนบุคคล ทีมงาน องค์กร

11) สร้างสัมพันธ์และทำงานกับบุคคลต่างวัยตั้งแต่เด็ก – เยาวชน – คนหนุ่มสาว – ผู้ใหญ่ – ผู้อาวุโส

12) สร้างความเข้าใจเมื่ออยู่ระหว่างความขัดแย้งของ 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายในครอบครัว ที่ทำงาน

13) เป็นคนกลางระหว่างลูกน้องกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงานด้วยกัน ทีมงานกับผู้ใช้บริการ

14) เข้าถึงหัวใจของความขัดแย้งและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว พบทางเลือกที่ทุกฝ่ายพอใจ

15) เปลี่ยนอารมณ์ทางลบให้เป็นบวกอย่างรวดเร็ว

16) เพิ่มความสุขและแรงบันดาลใจในการทำงาน

17) เยียวยาความสัมพันธ์ที่มีปัญหาต่อเนื่องยาวนาน

18) เพิ่มพูนความสงบสุข ความรัก ความกรุณาต่อตนเองและคนอื่นได้ในทุกวันเวลา

เหมาะสำหรับ –
 พ่อ แม่ ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษา นักบวช นักธุรกิจ ผู้นำ ผู้บริหาร เยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้นำกิจกรรมพัฒนาคน ผู้ทำงานดูแลคนอื่น และประชาชนทั่วไป

รับจำนวนจำกัด
 10-16 ท่านเท่านั้น

===================

วิทยากร : นริศ มณีขาว
 M.Ed. (Guidance & Counseling), B.Ed. (Music Education)

วิทยากรอิสระ & ผู้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ ความรัก สื่อสารสร้างสันติ การเป็นคนกลางสร้างสันติ การพัฒนาจิตวิญญาณ มานานกว่า 38 ปี 

วิทยากรจัดฝึกอบรมพัฒนากระบวนกรสร้างสันติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

ผู้เชี่ยวชาญ
วิทยากรสื่อสารสร้างสันติ สื่อสารด้วยหัวใจ การเป็นคนกลางตามแนวทางสื่อสารสร้างสันติ (Based on NVC : Nonviolent Communication by Dr.Marshall Rosenberg) นานกว่า 12 ปี

ผู้เขียนร่วม หนังสือ “สื่อสารสร้างสันติ” (ปี 2559) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์

บรรณาธิการหนังสือ “สื่อสารอย่างสันติ คู่มือสื่อสารสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์”

Read more: เวิร์คช็อป...

TRE® เทคนิคมหัศจรรย์ปลดล็อคความสุข ปลดปล่อยความเครียดอย่างรวดเร็ว


TRE® (Tension Stress & Trauma Release Exercises) 

TRE®  เทคนิดใหม่ปลดล็อคความสุข ปลดปล่อยความเครียด ความกังวล แผลใจ

 

เป็นวิธีการขจัดความเครียด ความกังวล อารมณ์ทางลบต่างๆ และแผลใจ (Trauma) ที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพสูง และรวดเร็ว
ส่งผลให้อารมณ์แจ่มใส จิตใจสงบ ลดความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ดีขึ้น
ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ และการทำงานสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นด้วย

 

โดยใช้การฝึกทางกายเพียง 7 ท่าง่ายๆ

 

- ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สงบสุขจากภายในอย่างเป็นตามธรรมชาติ

- สลัดความเครียดสะสม ความกังวลที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของร่างกายออกไปได้อย่างรวดเร็ว

- อารมณ์ดีขึ้น อารมณ์ลบเปลี่ยนเป็นบวก ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในบ้าน ที่ทำงาน ชุมชนดีขึ้น

- สมองโล่ง คิด ตัดสินใจ สร้างสรรค์ทั้งเรื่องส่วนตัว การงานได้ดีเยี่ยม

- สร้างสรรค์โดย ดร.เดวิด เบอร์เซลลี (Dr. David Berceli,Ph.D.)

 
TRE® เป็นเครื่องมือเพื่อดูแลตนเอง (Self-Help Tool) ที่

 

- เรียนง่าย 
- ทำได้ทันที 
- ได้ผลเร็ว 
- ไม่ต้องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาเหตุของเครียด แผลใจใดๆทั้งสิ้น 
- เรียนแล้ว นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต 
- สามารถฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มได้อีกด้วย


ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ TRE® 
รายงานจากผู้ใหญ่และเด็กที่ทำ TRE® ใน 35 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย)

 

- นอนหลับสนิท หลับลึกขึ้น 
- จิตใจสงบสุขจากภายใน 
- ผ่อนคลายมากขึ้น 
- มีพลังมากขึ้น 
- อารมณ์ดีขึ้น 
- มองโลกในแง่ดีมากขึ้น 
- ยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้น 
- ใบหน้าแจ่มใสมากขึ้น 
- ความสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้น ความขัดแย้งลดลง 
ทั้งในชีวิตคู่ คนรัก ครอบครัว และที่ทำงาน 
- รับมือกับสถานการณ์ที่กระทบใจและความขัดแย้งได้ดีขึ้น 
- มีสมาธิจดจ่อมากขึ้น 
- ความจำดีขึ้น ความคิดชัดเจน 
- การตัดสินใจดีขึ้น 
- มั่นคงทางอารมณ์และจิตใจเพิ่มมากขึ้น
- ความเครียด กังวล โกรธ กลัว เศร้า และบาดใจลงลดอย่างรวดเร็ว 
- ลดความตึงเครียด ความปวดของกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับความเครียด 
- ลดความกังวลจากความเจ็บป่วยร้ายแรง ความเจ็บป่วยเรื้อรัง 
- ช่วยให้ผู้ที่ทำสมาธิ ภาวนา โยคะผ่อนคลาย และ สงบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เชิญชมภาพตัวอย่างการฝึก TRE® 

Read more: TRE®...