บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 532 friends Online

เราจะเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของเราได้อย่างไร?


ดร.เดวิด เบอร์เซลีอธิบายว่าบาดแผลทางจิตใจของคนเรา (Trauma ทรอม่า) เกิดขึ้นได้อย่า­งไร และเราจะเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของเราได้อย่างไร?