บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 674 friends Online

เปลี่ยนตนเองให้เป็นคนที่คุณอยากเป็น ไม่ต้องรอเรื่องร้ายมาเปลี่ยนคุณ


ดร.เดวิด เบอร์เซลี่เสนอให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนอย่างที่เราอยากเป็น ให้เราใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นลูก เป็นคนรัก เป็นพ่อแม่อย่างที่เราอยากเป็น ...โดยไม่ต้องรอให้เหตุการณ์ร้ายหรือความบาดเจ็บทางใจ (Trauma ทรอม่า) มาทำให้เราช็อคและเปลี่ยนแปลงชีวิต ...