บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 537 friends Online

การสั่นที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเครียด & แผลใจที่ฝึงลึกในตัวเรา


ดร.เดวิด เบอร์เซลี่ช่วยให้เราเข้าใจว่า มีการสั่นที่เป็นประโยชน์ เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายมนุษย์เรา และช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเครียดและบาดแผลทางจิตใจที่ฝังลึกในร่างกายและเส้นประสาทในตัวเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ