บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 732 friends Online

TRE วิธีการใหม่ของการปลดปล่อยความเครียดจากร่างกายและจิตใจด้วยตัวเราเอง

ดร.เดวิด เบอร์เซลี ผู้คิดค้น TRE : Tension and Trauma Release Exercises ให้คำแนะนำเบื้องต้นว่า TRE คือนวัตกรรมของการปลดปล่อยความเครียด ที่จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย หลับลึกขึ้น ปลดปล่อยความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพแ­ละปลอดภัย ดร.เดวิดเน้นว่า TRE นั้นฝึกง่ายและสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการฝ­ึกร่างกายและจิตใจรูปแบบอื่นๆ ได้